fbpx
חדשות

ירידה בהתחלות הבנייה - מי אשם?

  • בשנת 2017 החלה בנייתן של 46,300 דירות - ירידה של 14.1% במספר הדירות שהוחל בבנייתן בשנת 2016 (53,900) - כך עולה מנתוני הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה (הלמ"ס). עוד מעדכנת הלמ"ס - גמר בנייה: הסתיימה בנייתן של כ- 47,400 דירות, עלייה של 3.0% לעומת שנת 2016; בנייה פעילה: בסוף שנת 2017 כ- 113 אלף דירות נמצאו בתהליכי בנייה פעילה.

התחלות הבנייה – בשנת 2017 הוחל בבנייתן של כ-46,300 דירות, מתוכן כ-23% דירות נבנות בבניינים בני 2-1 דירות (בתים בודדים ובתים דו-משפחתיים), וכ-22% נבנו בבניינים גבוהים, בני 10 קומות ויותר. מספר הדירות שהוחל בבנייתן בשנת 2017 היה נמוך בכ-14.1% מזה שנרשם בשנת 2016.

על פי נתוני המגמה, החל ברבע רביעי של שנת 2016 חלה ירידה של כ-5.9% בממוצע לרבע שנה (רמה ממוצעת של כ-12,200 דירות לרבע שנה). זאת, לאחר שבשלושת הרבעים הראשונים של שנת 2016 (ינואר–ספטמבר), נרשמה עלייה של כ-4.3% בממוצע לרבע (רמה ממוצעת של כ-13,600 דירות לרבע שנה) (לוח 1, תרשים 1).

המספר הגדול ביותר של דירות שהוחל בבנייתן בשנת 2017 נרשם במחוז המרכז המהווה כ-25% מכלל הדירות, ואילו במחוז ירושלים – כ-8% בלבד מסך כל הדירות (לוח א ולוח 3). בשנת 2017 נרשמה, בהשוואה לשנת 2016, ירידה בכל אחד מהמחוזות, פרט למחוז תל-אביב בו נרשמה עלייה של כ-6.7%. הירידות הגדולות ביותר היו במחוז ירושלים ומחוז הצפון, 24% ו-18.4% בהתאמה.

דירות שהוחל בבנייתן, לפי מחוז, שנת 2017

אחוז שינוי שנת 2016

לעומת שנת 2017

אחוזים המחוז
-14.1 100.0 סך הכל
-24.0 8.0   מחוז ירושלים
-18.4 15.6   מחוז הצפון
-13.8 14.6   מחוז חיפה
-13.5 25.2   מחוז המרכז
6.7 16.3   מחוז תל אביב
-10.9 16.9   מחוז הדרום
-47.1 3.5   אזור יהודה והשומרון(1)
  • יישובים ישראליים

כ-52% מהדירות שהוחל בבנייתן במחוז הצפון, נבנו בבניינים בני 2-1 דירות, בהשוואה ל-5% בלבד במחוז תל אביב.

השינויים על פני הזמן ביישובים השונים אינם אחידים ולעיתים יש תנודתיות רבה. המספר הגבוה ביותר של דירות שהוחל בבנייתן בשנת 2017 היה בתל אביב-יפו כ-2,950 דירות, עלייה של 34.5% בהשוואה  לשנת 2016, ובירושלים – כ-2,580 דירות, עלייה של 16.5% לעומת שנת 2016.

במספר יישובים נרשמה עלייה ניכרת במספר הדירות שהוחל בבנייתן בשנת 2017. במודיעין-מכבים-רעות כ- 970 דירות, יותר מפי 4 בהשוואה לשנת 2016, וזאת לאחר ירידה של כ-70% בשנת 2016 לעומת שנת 2015. בבת ים כ-860 דירות, פי 3.5 לעומת התקופה הקודמת, בקריית מוצקין בה הוחל בבנייתן של כ-1,690 דירות, פי 3 מאותה תקופה אשתקד. עליות מתונות יותר היו בראשון לציון- כ-1,460 דירות, בהשוואה לממוצע של כ-870 דירות בשלוש התקופות הקודמות. בשנת 2017 נרשמה ירידה במספר הדירות שהחל בנייתן בין היתר בלוד, חריש, קריית גת ובית שמש .

דירות שהוחל בבנייתן ביישובים, בהם החלה בנייתן של מספר גבוה של דירות בשנת 2017

אחוז שינוי שנת  2016 לעומת שנת 2017 שנת 2017 שנת 2016 שנת 2015 שנת 2014 יישוב
-14.1 46,320 53,949 53,748 47,520 סך הכל ארצי
            מזה:
34.5 2,954 2,196 2,804 2,624 תל אביב -יפו
16.5 2,580 2,215 3,154 3,216 ירושלים
195.4 1,687 571 183 107 קריית מוצקין
4.3 1,686 1,617 1,394 788 אשקלון
75.1 1,462 835 930 857 ראשון לציון
41.7 1,431 1,010 1,065 1,281 חיפה
-25.8 1,230 1,657 1,409 1,258 נתניה
-14.0 1,149 1,336 1,372 1,492 רמת גן
87.1 1,104 590 303 91 נתיבות
340.5 969 220 737 20 מודיעין-מכבים-רעות*
-33.9 947 1,432 1,623 1,669 פתח תקווה
-43.9 866 1,545 1,728 775 באר שבע
245.6 857 248 352 356 בת ים
-38.8 805 1,316 1,353 2,489 ראש העין
34.2 784 584 395 855 רעננה
-42.6 778 1,355 1,012 790 חדרה
-11.8 710 805 1,494 583 עפולה
-24.2 706 932 1,000 955 רחובות
60.9 671 417 513 586 הוד השרון
-54.6 657 1,446 872 549 בית שמש
-31.6 636 930 977 700 הרצלייה
9.2 630 577 491 312 בני ברק
-60.6 587 1,489 2,022 2,516 חריש
-49.3 554 1,093 826 450 חולון
-31.1 482 700 28 85 כפר יונה
93.3 460 238 163 106 אופקים
-61.1 435 1,118 97 191 לוד
-5.3 397 419 443 205 טבריה
7.0 396 370 243 347 גני תקווה
-59.3 368 904 263 100 קריית גת
124.2 361 161 467 185 קריית אונו
28.4 353 275 234 345 נצרת

בשנת 2017, כתוצאה מהריסה והקמת בניין חדש, הוחל בבנייתן של 5,360 דירות, ירידה של כ-4% לעומת שנת 2016. מתוך דירות אלה, כ-56% נבנו במחוז תל אביב, כ-20% וכ-15% במחוזות המרכז וחיפה, בהתאמה.

מתוך הדירות שהוחל בבנייתן, כתוצאה מהריסה והקמת בניין חדש, כ-3,210 דירות נבנו במסגרת תמ"א 38/2, ירידה של כ-11% בהשוואה לשנת 2016 (לוח 5).


בנוסף, בשנת 2017, הוחל בבנייתן של כ-3,700 דירות, כתוספות בנייה לבניינים קיימים, גבוה ב-34% ממספר הדירות שהוחל בבנייתן באותה שיטה בשנת 2016. מתוך דירות אלה, כ-32% נבנו במחוז תל אביב, וכ-22% במחוז המרכז. מתוך הדירות שהוחל בבנייתן כתוספות בנייה לבניינים קיימים, כ-2,290 דירות נבנו במסגרת תמ"א 38, עלייה של כ-38% לעומת שנת 2016.

גמר בנייה – בשנת 2017 הסתיימה בנייתן של כ- 47,400 דירות, עלייה של 3.0% לעומת שנת 2016.

 כ-27% נבנו בבניינים בני 2-1 דירות (בתים פרטיים ובתים דו משפחתיים), וכ- 25% בבניינים בני 10 קומות ויותר.

על פי נתוני המגמה, בשלושת הרבעונים האחרונים של 2017 נרשמה ירידה של כ-4.5% בממוצע לרבע, במספר הדירות שהסתיימה בנייתן, לאחר עלייה של כ-4.7% בממוצע לרבע במהלך שנת 2016 עד מרץ 2017.

המספר הגדול ביותר של דירות שבנייתן הסתיימה, בשנת 2017, היה במחוז המרכז – כ-25% מכלל הדירות היו במחוז זה, בעוד שבמחוז ירושלים – כ-12% בלבד.

דירות שבנייתן הסתיימה, לפי מחוז, שנת 2017

מחוז אחוזים אחוז שינוי שנת 2017 לעומת שנת 2016
סך הכל  100.0 3.0
  מחוז ירושלים 11.9 33.0
  מחוז הצפון 18.2 3.8
  מחוז חיפה 12.7 11.0
  מחוז המרכז 24.6 -10.9
  מחוז תל אביב 16.3 14.3
  מחוז הדרום 12.7 -6.3
 אזור יהודה והשומרון(1) 3.7 -3.7

בשנת 2017 נרשמה עלייה במספר הדירות שבנייתן הסתיימה, לעומת שנת 2016, של כ-33% במחוז ירושלים, של כ-14% במחוז תל אביב ושל כ-11% במחוז חיפה. לעומת זאת, נרשמה ירידה של כ-11% במחוז המרכז, של כ-6% במחוז הדרום.

דירות בבנייה פעילה – מספר הדירות בבנייה פעילה הסתכם בסוף דצמבר 2017 ב-113.0 אלף דירות לערך, בהשוואה ל-114.3 אלף דירות בסוף דצמבר 2016.

שטח הבנייה

התחלת בנייה – בשנת 2017 הסתכם שטח התחלות הבנייה לכל הייעודים בכ-11.5 מיליון מ"ר, בהשוואה ל-12.0 מיליון מ"ר בשנת 2016, ירידה של כ- 3.7%. מכלל השטח שבנייתו החלה בשנת 2017, כ-74% נועד למגורים ו-26% נועד לבנייה שלא למגורים. שטח הבנייה שלא למגורים עלה בכ-25%, בהשוואה לשנת 2016 (לוח 4).

גמר בנייה – בשנת 2017 הסתכם שטח גמר הבנייה לכל הייעודים ב-11.8 מיליון מ"ר, בהשוואה ל-10.8 מיליון מ"ר בשנת 2016 – עלייה של כ-8.6%. מכלל השטח שבנייתו הסתיימה בשנת 2017, כ-27% נועד לבנייה שלא למגורים. שטח הבנייה שלא למגורים עלה בכ-37%, בהשוואה לשנת 2016.

 

הגדרות בסקרי הלמ"ס

התחלת בנייה – התחלת חפירת היסודות של בניין. מועד התחלת הבנייה של דירה הוא מועד התחלת הבנייה של הבניין שבו היא ממוקמת.

גמר בנייה – השלמת הבנייה של בניין או תחילת השימוש במחצית שטחו לפחות (המוקדמת מהן). הסטטיסטיקה של גמר בנייה מתייחסת למספר הדירות או הבניינים שבנייתם הושלמה. גמר בנייה של דירה הוא גמר הבנייה של הבניין שבו היא ממוקמת. לעומת זאת בנתונים שמקורם במשרד הבינוי (נתונים על בנייה ביזמה ציבורית) נכללות במניין הדירות הגמורות כל הדירות שבנייתן הסתיימה, גם אם עדיין לא הסתיימה בנייתן של לפחות 50% מהדירות בבניין.

בבנייה פעילה – בניין בתהליך בנייה פעיל או דירה בבניין שנמצא בתהליך בנייה פעיל, לא כולל בניינים שבנייתן הופסקה. בנתוני משרד הבינוי והשיכון נכללים גם בניינים שבנייתן הופסקה.

תמ"א 38 – תכנית מתאר ארצית מיועדת לחיזוק בניינים בפני רעידת אדמה.

תמ"א 38/2 – מסלול מיוחד במסגרת תכנית המתאר הארצית המיועדת לחיזוק בניינים בפני רעידת אדמה (תמ"א 38), המאפשרת הריסה ובנייה מחדש.

על רקע הירידה בהתחלות הבנייה -  נשיא התאחדות בוני הארץ, רוני בריק מגיב בחריפות לפרסום נתוני הלמ"ס על ירידה בהתחלות הבנייה ואומר: "אין הפתעות. שר האוצר ממשיך לפעול בצורה שאם תמשך, תביא לקטסטרופה בשוק הדיור. כל מי שעוקב אחרי התנהלות הממשלה יודע ששר האוצר עושה כבר מעל שנה הכל כדי ששוק הדיור יוקפא. הוא מבטיח הבטחות ללא כיסוי, הוא מייצר קבוצות גדולות של משקיעים בעל כורחם – ואת זה אני אומר זאת, אחרי שראיתי בסיורים בחריש ועפולה איך כמעט כל הדירות של מחיר למשתכן שנמסרו לזוכים, עומדות להשכרה בלי מענה. הוא שם בעצמו יעדים שאפשר היה להשיג, אבל עשה הכל כדי שהם לא יושגו".

בריק הוסיף: "השר כחלון העביר את כל הקרקע של המדינה לאורך חודשים רק למחיר למשתכן אבל זכאי מחיר למשתכן הם רק 25% מהשוק, הוא יודע את זה ומתעלם לחלוטין מ-75% מהשוק - ממשפרי דיור שבאמת, אבל באמת צריכים דירה ולא יכולים לקנות אותה. שר האוצר הבטיח בתחילת כהונתו שהוא יציף את הארץ בקרקע מדינה לבנייה לדיור החטא הגדול ביותר של שר האוצר כלפי ציבור רוכשי הדירות הוא שהוא חותך בכל חודש את היקף הקרקע שהמדינה מוכרת – אני זוכר אותו עומד על במות ומשתמש במושג ספסור בקרקע. אז שר האוצר כחלון – הוא כרגע הספסר הגדול ביותר במדינה. אנחנו היזמים והקבלנים, כולנו אנשי עסקים, ואין לנו שום יכולת לנהל את הפעילות שלנו בשוק כל כך מסוכן, בלי שום וודאות ושום יציבות. בשוק כזה אין שום סיכוי שאנחנו נגדיל את הייצור שלנו"

רוצים לחסוך בפיקדון? מלאו פרטים, ונציג מקצועי יחזור אליכם בהקדם

קראתי את תקנון האתר ואני מקבל את תנאי השימוש


על המחבר

מערכת הון

מערכת הון

השאר תגובה

שינוי גודל גופנים
ניגודיות