fbpx
זכויות לאוכלוסיות מיוחדות

יש לך תג נכה? מגיעה לך חניה ליד הבית!

pixabay
מעודכן ל-08/2019

נכים בעלי תג לרכב זוכים לחניות שמורות במקומות ציבוריים, אך מה קורה כשמגיעים הביתה? אם אתם או הקרובים לכם מחזיקים תג חניה לנכה, כדאי שתדעו כי הרשות המקומית צריכה לדאוג לכם גם לפתרון חניה באזור מגוריכם

אנשים בעלי תג חניה לנכה רשאים לפנות לרשות המקומית בבקשה להקצות עבורם מקום חניה בלעדי לרכבם בסמוך לביתם.

מי שנמצא זכאי לכך, תקצה לו הרשות מקום חניה אחד המתאים לצרכיו קרוב לביתו ככל הניתן, ולא יותר מ- 200 מטר מהבית. אם אין באפשרות הרשות להקצות חניה במרחק זה, היא רשאית להקצות ולסמן את החניה עד 400 מטר מהבית.

למי מגיע?

הקצאת מקום חניה לנכה בקרבת הבית מגיעה לבעל תג חניה לנכה, שרופא שהוסמך לאשר נכות אישר בכתב כי מתקיים לגביו אחד מאלה:

 • הוא מוגבל בהליכה וזקוק לכסא גלגלים לצורך ניידותו.
 • הוא נכה הזקוק לרכב כאמצעי תנועה בגלל רגליו הנכות.
 • דרגת נכותו מגיעה ל-90% לפחות ותנועתו בדרכים בלי רכב עלולה לערער את מצב בריאותו (מי שדרגת הנכות שנקבעה לו נמוכה מ-90% נכות עשוי להיות זכאי בהתאם להחלטת הרשות המקומית).
 • אדם שמתלווה אל הנכה ונוהג עבורו ברכב שהוקצה לו מקום החניה, רשאי להחנות את הרכב באותו מקום חניה.

למי לא מגיע?

הזכאות אינה תקפה עבור נכה שיש לו חניה המותאמת לצרכיו ונמצאת בשימושו באופן קבוע ובלעדי, כולל חניה פרטית לדירה.

איך מקבלים?

 • יש להגיש בקשה בכתב לגוף האחראי ברשות המקומית על חניה והצבת התמרורים.

הבקשה תכלול את המסמכים הבאים:

 • מכתב בקשה עם פרטי הפונה.
 • צילום תעודת הזהות של הפונה, כולל הספח עם הכתובת.
 • צילום של רישיון הרכב שעבורו מבוקשת הקצאת מקום החניה.
 • אישור על אחוזי הנכות מגורם מוסמך (כגון המוסד לביטוח לאומי או משרד הביטחון).
 • אישור על אחוזי מוגבלות בניידות ממשרד הבריאות (אם קיים).
 • מי שעבר את גיל הפרישה עשוי להתבקש לצרף, לחלופין, חוות דעת של רופא מומחה המאשרת את מגבלת הניידות.
 • צילום של תג החניה לרכב נכה (משני צדדיו) שהונפק עבור אותו רכב.
 • הרשות המקומית תקצה את מקום החניה בתוך חודשיים מהיום שבו הוגשה הבקשה.
 • הרשות תציב בחניה תמרור המייחד את מקום החניה לרכבו של הנכה, בציון מספר הרכב.
 • אם מגיש הבקשה הוא נכה שנקבעו לו פחות מ-90% נכות, ועדה של הרשות המקומית תדון בבקשתו ותקבע אם הנסיבות מצדיקות את הקצאת מקום החניה עבורו, בהתחשב בחומרת נכותו ובמידת ההשפעה שיש לנכות על ניידותו.

מה כדאי לדעת?

 • הרשות המקומית תישא בעלות הקצאת החניה והצבת התמרור המסמן אותה.
 • בעל דירה בבית משותף יכול בתנאים מסוימים להקצות עבורו מקום חניה בחניון הבניין או להכשיר עבורו מקום חניה מיוחד.
 • עיוורים בעלי תג חניה לנכה זכאים אף הם להקצאה וסימון אזור חניה בסמוך לביתם.
 • אם הוקצה לרכב נכה מסוים מקום חניה, ובתמרור המציין את פרטי הרכב צוינו גם ימים או שעות מסוימים, החניה לרכבים אחרים הנושאים תג נכה תהיה מותרת בהתאם לימים או לשעות שצוינו בתמרור.

חניית נכים - כל מה שצריך לדעת

תג נכה – כל מה שצריך לדעת

קראתי את תקנון האתר ואני מקבל את תנאי השימוש


על המחבר

ענת גלעד

ענת גלעד

ענת עורכת וכותבת זה עשור בעיתונות הכתובה - ידיעות אחרונות ומעריב. תחומי העניין העיקריים שלה - רווחה, זכויות עובדים, קריירה, משפט.
הצטרפה למערכת הון בתחילת 2019.

השאר תגובה

שינוי גודל גופנים
ניגודיות