fbpx
יש לך שאלה?
שוק ההון

כלל הפסידה 27 מיליון שקל ברבעון

כלל סיימה את הרבעון עם הפסד כולל של 27 מיליון שקל -   לעומת רווח כולל של 112 מיליון שקל ברבעון המקביל אשתקד. הרווחיות נובעת מהפרשות לחיזוק ההון בגלל התארכות תוחלת החיים ועדכון לוחות התמותה ומסיבת הריבית הנמוכה. עדכון זה גרר הפרשות של כ-305 מיליון של ברבעון הנוכחי

החברה  גם שיפרה את מודל קביעת גיל יציאה לפרישה בעקבות מחקרים חדשים למועד ממאוחר. כפועל יוצא מכך, דווקא צמצמה החברה את התחייבויותיה בכ-155 מיליון שקל. עוד קיוזז היו השלכות ועדת וינוגרד.

סכום הפרמיות  ברוטו שרשמה כלל ביטוח ברבעון עמד על 2.4 מיליארד שקל, לעומת 2.5 מיליארד שקל ברבעון המקביל.  בעקבות סיום ההתקשרות עם מכבי ולאומית בתחום הסיעודי.

ברבעון המקביל בשנה שעברה עמד סכום הפרמיותמהפעילות עם מכבי ולאומית על 31 מיליון שקל. התשואה להון במונחים שנתיים בתקופת הדוח עמדה על שיעור שלילי של 1.3%, לעומת שיעור חיובי של 9.1% בתקופה המקבילה אשתקד.

ברבעון השני נרשמה עלייה בתשואות השווקים הפיננסיים, שהיו גבוהות יותר מהתקופה המקבילה, והדבר בא לידי ביטוי בעלייה בהכנסות מהשקעות שהביאו לגביית דמי ניהול משתנים בהיקף של 35 מיליון שקל, לעומת גבייה של כ-2 מיליון שקל ברבעון המקביל.

לאור פסק הדין המאמץ את עיקרי מסקנות ועדת קמינץ, ואשר קבע, בין היתר, כי שיעור ריבית ההיוון בפיצויי נזיקין המשמש להיוון תגמולי ביטוח למבוטחים, ימשיך לעמוד על שיעור קבוע של 3%, החברה הקטינה את ההתחייבויות בסכום של 151 מיליון שקל.

לפי כלל, ירידה בריבית עלולה להביא גרום לעליה בהתחייבויות הביטוח בביטוח כללי בענפים חובה וחבויות ותאונות אישיות, בהתחייבות להשלמה לעתודות לקצבה, בהתחייבויות לגמלאות בתשלום בביטוח חיים וכן בהפרשות בביטוח חיים, סיעוד ובריאות ולירידה ביחס כושר פירעון כלכלי החברה גם אומרת שלא תוכל לספק תחזיות לגבי הרבעון השלישי בשל אי-הוודאות בשוק.

אלשטיין וכלל ביטוח כבר לא -ייאלץ לוותר על היתר השליטה

הממונה על שוק ההון הורה לאי.די.בי למכור את כלל ביטוח

מלאו פרטים וקבלו הצעה  אטרקטיביות לניהול חשבון ניירות ערך.

 

קראתי את תקנון האתר ואני מקבל את תנאי השימוש


על המחבר

דרור ניר קסטל

דרור ניר קסטל

השאר תגובה

שינוי גודל גופנים
ניגודיות