חדשות    

מדד תשומות הבנייה עלה מתחילת השנה ב-0.3%; המדד באוגוסט עלה ב-0.1%

מדד תשומות הבנייה למגורים עלה בחודש אוגוסט ב-0.1% – כך עולה מנתוני הלמ"ס (לשכה מרכזית לסטטיסטיקה).  כמו כן, עלה  מדד מחירי תשומה בבנייה למסחר ולמשרדים ב-0.1%  ובאותו שיעור עלה מדד מחירי תשומה בסלילה וגישור באוגוסט 2020.

מחשבון מדד תשומות הבנייה

מדד מחירי תשומה בבנייה למגורים עלה ל-114.8 נקודות (הבסיס: יולי 2011 = 100.0 נקודות). מתחילת השנה עלה מדד זה ב-0.3%. מדד מחירי תשומה בבנייה למגורים ללא שכר עבודה נותר ללא שינוי. ב-12 החודשים האחרונים (אוגוסט 2020 לעומת אוגוסט 2019) עלה מדד מחירי תשומה בבנייה למגורים ב-0.3% בשל העלייה במחירי שכר העבודה ב-1.4%. המדד ללא שכר עבודה ירד ב-0.7% בתקופה זו.

חומרים ומוצרים – מדד מחירי חומרים ומוצרים נותר בחודש אוגוסט 2020 ללא שינוי. מבין החומרים והמוצרים עלו במיוחד מחירי מדרגות (ב-1.8%), חול לסוגיו, חצץ וחומרים ומוצרים שונים (ב-0.9%, כל אחד). לעומת זאת, ירדו מחירי ברזים, סוללות ואביזרים שונים (ב-1.3%) ואבן (ב-1.0%). שכירת ציוד ורכב והוצאות כלליות. מדד מחירי שכירת ציוד ורכב נותר ללא שינוי ומדד הוצאות כלליות ירד ב-0.3% בחודש אוגוסט 2020.

שכר עבודה – מדד מחירי שכר עבודה המשולם עבור המועסקים בענף עלה ב-0.1% בחודש אוגוסט 2020. מדד מחירי תשומה בבנייה למגורים, לפי פרקי הבנייה. בכל פרקי הבנייה נרשמו בחודש אוגוסט 2020 תנודות מחירים של עד 0.5%.

מדד מחירי תשומה בבנייה למסחר ולמשרדים עלה בחודש אוגוסט 2020 ב-0.1% והגיע ל-107.4 נקודות לעומת 107.3 נקודות בחודש קודם (על בסיס ינואר 2012 = 100.0 נקודות). מתחילת השנה עלה מדד זה ב0.1%. ב-12 החודשים האחרונים (אוגוסט 2020 לעומת אוגוסט 2019) ירד המדד ב-0.1% וזאת בשל ירידת מחירי חומרים שהתמתנה עם עליית מחירי שכר העבודה. מבין השינויים במדדים של פרקי הבנייה בחודש אוגוסט 2020, יש לציין עליית מחירים של 1.2% בפרק מסגרות חרש. בשאר פרקי הבנייה נרשמו תנודות מחירים של עד 0.5%.

מחשבון מדד תשומות הבנייה