fbpx
חדשות

מדריך בנק ישראל: אלה ההקלות שכדאי שתכירו בתקופת משבר הקורונה

FREEPIK
מעודכן ל-09/2020

המשבר הכלכלי בעקבות התפרצות נגיף הקורונה פגע קשות בעסקים רבים לפניכם מדריך המפרט את ההקלות שמיועדות לציבור משקי הבית והעסקים הקטנים, במטרה לסייע להם לצלוח את התקופה המאתגרת

משקי בית ועסקים רבים בישראל ספגו מכה קשה בעקבות התפרצות הקורונה והשלכותיה על הכלכלה המקומית והעולמית. הפיקוח על הבנקים ער למצוקתם ולחשיבות בהמשכיות השירותים הבנקאיים החיוניים, ולכן פועל למתן הקלות שונות ולהסרת חסמים רגולטוריים.

המדריך שלפניכם מרכז את ההקלות המיועדות למשקי הבית והעסקים הקטנים, במטרה לאפשר לציבור הרחב לצלוח את התקופה המאתגרת. יש לציין כי במקביל ניתנו הקלות נוספות, שמיועדות ללקוחות עסקיים.

בנוסף, ישנם בנקים וחברות כרטיסי אשראי שנתנו הקלות נוספות באופן וולונטרי כדי להקל על לקוחותיהם. כדאי להיכנס לאתרי הבנקים/חברות האשראי לקבלת פרטים נוספים.

הגדלת מסגרות אשראי בחשבונות עובר ושב

כדי לאפשר ללקוחות שנקלעו לקשיים תזרימיים את המשך הפעילות בחשבון הבנק, הסיר בנק ישראל חסם רגולטורי, במטרה לאפשר לבנקים להגדיל באופן חד-צדדי את מסגרת האשראי של הלקוח, על מנת שיוכלו לכבד חיובים של לקוחות שחורגים מתקרת מסגרת האשראי שהועמדה להם ערב המשבר, וזאת בהתאם לשיקול העסקי של הבנק ולאחר ניתוח הסיכונים.

מתן הוראת תשלום (למשל הוראה לביצוע העברה בנקאית מהחשבון או שיק שצריך להיפדות מהחשבון) או דרישת תשלום לפי הרשאה לחיוב חשבון, ייחשבו כבקשת לקוח להגדלה של מסגרת האשראי שלו.

הוזלת עמלות

הפיקוח על הבנקים נרתם לעודד ביצוע פעולות מרחוק, על מנת להפחית את הצורך להגיע אל סניף הבנק – ובכך לסייע לשמירה על בריאות הציבור. בהתאם לכך הוזלו העמלות הבאות:

 • עמלת דמי כרטיס חיוב מיידי (דביט) – ניתן פטור מלא מדמי החיוב החודשיים בגין
 • החזקת הכרטיס. עמלת פעולה על ידי פקיד במוקד הטלפוני של הבנק – ביצוע פעולה בחשבון עו"ש באמצעות פקיד במוקד טלפוני מאויש, נחשבת כפעולה שבוצעה על ידי פקיד, ובהתאם נגבה בגינה תעריף עמלת "פעולה על ידי פקיד" בסך 6 שקלים בממוצע. בנק ישראל הטיל פיקוח על העמלה, והסכום המרבי שבו ניתן יהיה לחייב לקוח בגין שירות במוקד הטלפוני יעמוד על 2.5 שקלים.
 • עמלת מכתב התראה של עורך דין – העמלה בגין מכתב זה, שנועד להתריע בפני הלקוח על יתרת חובו בטרם הבנק/חברת כרטיסי האשראי מעבירים את הטיפול בחוב לערכאות משפטיות, נעה לפני המשבר בין 147 שקל ל-200 שקל, והופחתה כעת לסכום מרבי של 50 שקל.

הוזלת עמלות אלו תהיה בתוקף למשך 6 חודשים, בין התאריכים 13.4.21-13.10.20.

הרחבת הלוואות

בנק ישראל מאפשר לבנקים ולחברות כרטיסי האשראי להמשיך ולספק אשראי למשקי הבית ולעסקים, באמצעות הקלות שונות.

הבנק גם רשאי להעניק הלוואה לכל מטרה במשכון דירה (כלומר, להרחיב משכנתה קיימת של הלקוח, שלא לצורך רכישת דירה, בשיעור מימון עד 70% - בעוד שטרם ההקלה, המגבלה עמדה על שיעור מימון של 50%.

מתן האשראי בהתאם להקלה זו ייעשה בהתאם להערכת הסיכונים והשיקולים העסקיים של הבנק, בכל מקרה לגופו, ויהיה כפוף להצהרת הלווה, לפיה החריגה משיעור מימון של 50% אינה למטרת רכישת דירה נוספת.

דחיית תשלומי הלוואות

ההשלכות הכלכליות של משבר הקורונה כוללות, בין היתר, ירידה בהכנסות ולכן התעורר קושי בהחזר ההלוואות שנלקחו טרם פרוץ המשבר. על מנת לסייע ללקוחות להתמודד עם הקשיים התזרימיים, הפיקוח על הבנקים גיבש מתווה אחיד לדחיית תשלומי הלוואות, המאפשר לדחות ללא שיקול דעת הבנק הלוואות מסוג משכנתה והלוואה צרכנית עד 100 אלף שקל, וכן לדחות הלוואות עסקיות, בכפוף לשיקול דעת הבנק.

דחייה זו נועדה לסייע ללקוחות שלפני המשבר החזירו את תשלומי ההלוואות כסדרם, אך בעקבות המשבר נקלעו למצוקת נזילות.

הגדלת סכום הפקדת שיקים בדיגיטל

התפשטות נגיף הקורונה לוותה בהנחיות לשמירה על ריחוק חברתי וכן הציבור נאלץ להתמודד עם תקופות של בידוד וסגר, ולכן נבצר מלקוחות רבים לפקוד את סניפי הבנקים. לכן, כדי לאפשר ללקוחות להפקיד שיקים ללא צורך בהגעה לסניף, עלה סכום הפקדת שיק באמצעות האפליקציה הבנקאית – והוא עומד כעת על 50 אלף שקל – במקום 20 אלף שקל.

ביטול הוראות קבע מרחוק

לקוחות יוכלו לבטל חיובים על פי הרשאה (הוראות קבע) או הרשאה לחיוב חשבון ללא הגעה לסניף הבנק – באמצעות שיחת טלפון, ולא רק באמצעות הודעה בכתב.

הרחבת התקשורת עם הבנק ועם חברת כרטיסי האשראי בערוצים ישירים

במטרה לצמצם את הצורך ביציאה מהבית בתקופה זו, הבנקים/חברות כרטיסי האשראי יוכלו לשלוח הודעה ללקוחות שטרם הצטרפו לשירות קבלת מידע וביצוע פעולות בערוצים הישירים - אתר אינטרנט, אפליקציה, מוקד טלפוני – ולצרף אותם לשירותים אלה אם ירצו בכך.

לקוחות המעוניינים להצטרף, יוכלו לעשות זאת גם אם לא חתמו על ההסכם הנדרש לצורך כך.

ההצטרפות תבוצע ללא צורך להגיע לסניף כדי לחתום על הסכם ההצטרפות, והחתימה על ההסכם תוכל להיעשות באמצעות מגוון ערוצים ישירים שעומדים לרשות הלקוחות.

כמו כן, על מנת לסייע ללקוחות אשר אין ברשותם כרטיס חיוב להתנהל בתקופה זו, הבנקים/חברות כרטיסי האשראי רשאים לשלוח להם הודעות בערוצים הישירים על מנת להציע להם להנפיק עבורם כרטיס חיוב.

בנוסף, לקוחות יכולים לכרות הסכם לקבלת הלוואה באמצעות מתן הסכמתם לעסקה זו בטלפון.

משיכת קצבאות באמצעות כרטיס חיוב מיידי שיישלח ללקוח

לקוחות המקבלים קצבאות מהמוסד לביטוח לאומי, אשר אין ברשותם כרטיס חיוב ונוהגים למשוך את הקצבאות באמצעות שירותי הקופה בסניף, יקבלו מהבנקים כרטיסי חיוב מיידי (דביט) שיישלח אליהם, על מנת שיוכלו למשוך את הקצבה מכל מכשיר כספומט, ללא צורך בהגעה לסניף.

הלקוחות יוכלו להיעזר בכרטיס החיוב המיידי גם לצורך ביצוע עסקאות מרחוק (באמצעות הטלפון או האינטרנט), ככל שיידרשו לכך.

הנפקת כרטיס דביט ללקוחות במעמד "מוגבלים מיוחדים"

לקוחות המצויים בהליכי פשיטת רגל וחדלות פירעון, המעוניינים להנפיק כרטיס דביט ולהצטרף לשירות המאפשר ביצוע פעולות בחשבון דרך אתר האינטרנט/האפליקציה של הבנק, יוכלו לעשות זאת ללא צורך בקבלת אישור פרטני מהנאמן.

כמו כן, לקוחות שהוטלה עליהם הגבלה משימוש בכרטיס חיוב מכוח חוק ההוצאה לפועל, יוכלו לקבל כרטיסי דביט גם במקרים שבהם יש להם מסגרת אשראי בחשבון.

בנוסף לצעדים אלו, הפיקוח על הבנקים הדגיש את חשיבות הטיפול של המערכת הבנקאית בקבוצות אוכלוסייה שנתקלות בחסמים בביצוע פעולות מרחוק, ובהם אפוטרופוסים, ואנשים שמונו להם אפוטרופוסים. הפיקוח על הבנקים הפנה את המערכת הבנקאית לרגולציה רלבנטית, לניירות עמדה של משרד האפוטרופוס הכללי ולמסמך הבנות וולונטרי בנושא חשבונות אפוטרופסות, אשר נועדו לסייע להם לקיים פעילות בנקאית באופן נגיש ונוח.

הנחיות לעניין גביית חובות

על רקע הפגיעה בפעילות העסקית בשל משבר הקורונה, משקי בית ועסקים רבים נקלעו למצוקה כלכלית. בעקבות זאת הנחה הפיקוח על הבנקים את המערכת הבנקאית כיצד לפעול, במטרה לסייע ללקוחות שנקלעו לקשיים ומתקשים לעמוד בהתחייבויותיהם כלפי הבנק/חברת כרטיסי האשראי.

בהתאם להנחיות אלה, על הבנק/חברת כרטיסי האשראי לזהות קשיים ולסייע ללקוחותיהם לצלוח את התקופה המאתגרת שבה הם נמצאים בשלב מוקדם ככל האפשר.

כמו כן, הבנק/חברת כרטיסי האשראי נדרשים לנסות ולמצות ככל הניתן דרכים שונות לגביית החוב על כלל מרכיביו, בטרם נקיטת הליכים משפטיים. כל זאת תוך שמירה על הוגנות ושקיפות לאורך כל הליכי גביית החובות.

נגיד בנק ישראל הביע תמיכה בתוכנית המעודכנת של מענק לכל אזרח;

מתווה בנק ישראל – כל מה שצריך לדעת על דחיית תשלומי הלוואות

רוצים לחסוך בפיקדון? מלאו פרטים, ונציג מקצועי יחזור אליכם בהקדם

  קראתי את תקנון האתר ואני מקבל את תנאי השימוש


  על המחבר

  ענת גלעד

  ענת עורכת וכותבת זה עשור בעיתונות הכתובה - ידיעות אחרונות ומעריב. תחומי העניין העיקריים שלה - רווחה, זכויות עובדים, קריירה, משפט.
  הצטרפה למערכת הון בתחילת 2019.

  השאר תגובה

  שינוי גודל גופנים
  ניגודיות