מדריכי בנקאות    מדריכי פיקדונות    

פיקדון בבנק – כל מה שצריך לדעת

מעודכן ל-06/2023

מחשבון חיסכון/פיקדון – ככה תוכלו לדעת כמה כסף יהיה לכם בסוף תקופת החיסכון

פיקדון בבנק – מה כבר מסובך בפיקדון בבנק? האמת היא שלא הרבה, ובכל זאת – חשוב להכיר את סוגי הפיקדונות, להבין מה הקשר בין משך ההשקעה לריבית, לדעת מהם סוגי הריביות הקיימים בשוק, מה הקשר בין הסכום לבין התשואה ועוד. כאן תוכלו למצוא תשובות לכל השאלות האלו.

מה זה פיקדון?

פיקדון בנקאי הוא אפיק השקעה סולידי שמבטיח ללקוח תשואה לפרק זמן מוגדר מראש. אחרי שנים רבות שבהן הריבית במשק היתה אפסית ובהתאם גם הריבית על הפיקדונות בבנקים, הפיקדונות הבנקאיים חזרו לאופנה בעקבות העלאות הריבית המתמשכות שהחלו עוד בשנת 2022. ברגע שבנק ישראל מעלה את הריבית במשק, הבנקים לרוב מתיישרים ומתאימים גם את הריבית על הפיקדונות שלהם. אלא שמסתבר כי הבנקים לא מגלגלים את מלוא עליית הריבית אל הפיקדונות של הלקוחות, ונתקלים בביקורת נוקבת בעקבות כך, ועדיין גם אם הם משלמים רק חלק מהריבית הגבוהה, מדובר כבר בריבית משמעותית שהופכת את הפיקדונות הבנקאיים לאפיק אטרקטיבי לשים בו את הכסף.       

הבנקים מציעים ללקוחות מגוון רחב של פיקדונות – פיקדון שקלי, פיקדון צמוד מדד, פיקדון מט"ח ועוד ובתנאים שונים – לתקופות שונות; בחישוב שונה של הריבית (אופן צבירת הריבית); באפשרויות משיכה שונות במהלך תקופת הפיקדון; באפשרות של חידוש אוטומטי של הפיקדון ועוד.

פיקדון פופולרי במערכת הבנקאות הוא פיקדון לתקופה ארוכה עם תחנות יציאה. לדוגמה, פיקדון לשנה שהמשקיע בו יכול למשוך את הכסף בכל חודש, כלומר יש 12 תחנות יציאה שבהן המשקיע יכול להיפגש עם הכסף, מבלי לשלם קנס.

פיקדון פופולרי נוסף שבמהות שלו דומה לפיקדון עם תחנות היציאה, הוא פיקדון לתקופה קצובה המתחדש באופן אוטומטי, כלומר הפיקדון מעין משתחרר ומיד מופקד שוב פעם. בפיקדון כזה נקבע מראש במסגרת ההסכם על הפיקדון כמה פעמים ניתן לחדש את הפיקדון באופן אוטומטי ומהי תקופת ההפקדה הכוללת, כלומר הכוללת את כל החידושים האוטומטיים. אם הלקוח מסר הודעה לבנק שהוא רוצה לפדות את הפיקדון ולא לחדשו באופן אוטומטי, הוא מקבל את הכסף לחשבון העו"ש.

פיקדונות בבנק – היתרון בביטחון ובנזילות

שני סוגי הפיקדונות האלו מאפשרים ללקוח נזילות. הלקוח קובע אם למשוך את הפיקדון במועדי תחנות היציאה או במועדי החידוש האוטומטי, כלומר הוא לא חייב לחכות עד לסוף התקופה. עבור היכולת להנזיל מהר את ההשקעה, הלקוח "משלם" בקבלת ריבית נמוכה יחסית. שיעור הריבית בפיקדונות עם תחנות יציאה או כאלה המתחדשים אוטומטית, נמוך משיעור הריבית בפיקדון לשנה ללא אפשרות יציאה.

ומה בכלל ההבדל בין פיקדון עם תחנות היציאה לפיקדון המתחדש אוטומטית? ההבדל העיקרי בין הפיקדונות הוא באופן צבירת הריבית. לרוב בפיקדונות שמתחדשים אוטומטית הריבית מצטברת לקרן בשיטת ריבית דריבית, כלומר הריבית מצטרפת לקרן ואז בתקופה הבאה הריבית מחושבת על הקרן והריבית מתקופה קודמת – ריבית אפקטיבית גבוהה יותר. לעומת זאת, בפיקדונות עם תחנות יציאה הריבית מחושבת בשיטה הפשוטה ואינה מצטברת לקרן, ולכן הפיקדונות האלו לא ממש דומים. אתם צריכים לבדוק מה הריבית האמיתית על הפיקדונות האלו שמתבטאת באופן צבירת הריבית – ריבית דריבית לעומת ריבית פשוטה. רק כך תוכלו להשוות בין שני המסלולים ולהשקיע בפיקדון שמספק את התשואה הגבוהה באמת.

הריבית על הפיקדון

שיעורי הריבית על הפיקדונות שהבנקים משלמים ללקוחות נקבעים על ידי הבנקים וללא התערבותו של בנק ישראל. הריבית בפיקדונות הצמודים ובפיקדונות הלא צמודים, יכולה להיות קבועה או משתנה. לרוב בפיקדונות שאינם צמודים עם ריבית משתנה השינוי בריבית יהיה תלוי בשינויים בריבית הפריים. ריבית זו היא סוג של עוגן במערכת הבנקאית שביחס אליה נמדדים ריביות לאשראי וריביות להפקדות וחסכונות. ריבית הפריים היא למעשה הריבית הבסיסית הנהוגה בבנקים, כשלרוב היא גבוהה ב-1.5% מהריבית שמפרסם בנק ישראל. כשאתם משקיעים בפיקדון, הבנק מחתים אתכם על הסכם להפקדת כספים, שבו הבנק מפרט את שיעור הריבית, סוג הריבית, תקופות הפיקדון ותקופת הריבית ומועד תשלום הריבית. כשמדובר בריבית משתנה, הבנק מפרט את התנאים שמשפיעים על הריבית. חשוב לבדוק שבהסכם מופיעה הריבית שקיבלתם והיא תקפה גם לחידושים האוטומטיים, כדי שלא יהיה מצב שבהתחלה תקבלו ריבית גבוהה ולאחר מכן, עם החידוש, היא תרד. אם הבנק לא מוכן לתת ריבית אטרקטיבית (הטבה) מעבר למספר תקופות מצומצם (ואפילו לתקופה אחת), מומלץ לפנות לבנקים אחרים כדי לבדוק את הריביות שם, או לחדש את המשא ומתן עם הבנק לקראת חידוש הפיקדון או לקראת מועד תחנת היציאה.  

הריבית על הפיקדונות תלויה בכמה גורמים, בין היתר גודל הפיקדון, חשיבותו של הלקוח לבנק, והמו"מ בין הלקוח לבנק. כדאי ומומלץ לכם לנהל משא ומתן על תנאי הריבית. בכמה דקות של שיחה אתם יכולים להרוויח לא מעט. אחרת, אם לא תנהלו מו"מ, הריבית שלכם תהיה הריבית התעריפית, כלומר הריבית שהבנק מציג בלוח הריבית, שהיא הריבית הנמוכה ביותר שהבנק נותן. כמו כן, כדאי לבדוק את ההטבות שניתנות לפעולות דרך האינטרנט. הבנקים מנסים לעודד שימוש באתר האינטרנט שלהם במקום פעילות מול עובדי הבנק, ולכן הם מציעים הטבות והנחות שונות גם בתחום הפיקדונות.     

הריבית שמציעים לכם בבנק יכולה להיות פחות אטרקטיבית מהריבית בבנקים אחרים. חשוב לדעת – אתם לא חייבים להפקיד בפיקדון בבנק שבו מתנהל חשבון הבנק/חשבון העו"ש שלכם. אפשר לנהל חשבון בבנק מסוים, לבדוק את גובה הריביות בבנקים אחרים ואז להפקיד בבנק שבו תקבלו את התנאים הטובים ביותר.

ועוד המלצה בעניין הריבית – אם מציעים לכם פיקדונות שונים באותה הריבית, רק שבאחד מדובר בריבית דריבית – שכאמור הריבית מחושבת על הקרן והריבית מתקופה קודמת – ובשני ריבית פשוטה/ריבית קו ישר, הריבית האפקטיבית הגבוהה ביותר היא בריבית דריבית.

סוגי פיקדונות

פיקדון צמוד למדד המחירים לצרכן –  בפיקדונות אלה מקבל המשקיע את השינויים במדד המחירים לצרכן. כלומר, הקרן והריבית השוטפת צוברות את עליית המדד, הן ישולמו למפקיד בסוף התקופה בהתאם למדד בתום התקופה לעומת המדד בתחילת התקופה. תקנות עידוד החיסכון שמתייחסות לתוכניות חיסכון צמודות למדד קבעו לצורך חישוב התשואה והרווח מדד רצפה, כלומר מדד שלא יכול להיות נמוך ממנו. מדד הרצפה מבטיח שלא תהיה תשואה שלילית – אם המדד החדש בתום תקופת החיסכון יירד לעומת מדד הבסיס (המדד ביום ההפקדה), יקבל החוסך את הסכום שהפקיד ללא הצמדה. כלומר, הוא מוגן בהתאם למדד הבסיס, לא יכול להיות מדד נמוך יותר לצורך החישוב. התקנה הזו שמגיעה מעולם החסכונות מופנמת, באופן חלקי, גם בעולם הפיקדונות. בחלק מהפיקדונות הצמודים למדד שהבנקים מציעים יש הבטחה למדד רצפה, אבל לא בכולם. יש פיקדונות שבהם אם המדד בתום תקופה החדש ירד לעומת מדד הבסיס, המשקיע יפסיד. לכן, מומלץ  עוד לפני הפקדת הכספים בפיקדון הצמוד למדד לבדוק מהו מנגנון ההצמדה המדויק שנקבע בתנאים.

פיקדון צמוד למט"ח (פצ"ם) – פיקדונות שמתנהלים אמנם בשקלים, אבל הם צמודים לשער החליפין, לרוב לשער הדולר. פיקדון זה נושא מעבר להצמדה למטבע, גם ריבית נקובה. גם בהקשר לפיקדון צמוד מט"ח יש לבדוק אם קיים שער רצפה, ומעבר לכך להבין את מנגנון ההצמדה, כלומר לאיזה שער חליפין יש להתייחס. מקובל שזה השער היציג, אבל יש פיקדונות שבסיס הצמדה שלהם הוא שער ההמחאות וההעברות.

פיקדון במטבע חוץ – פיקדון שהמתנהל במט"ח. פיקדון זה נושא ריבית, אבל הבנקים משלמים ריבית על הפיקדון רק מעבר לסכום מסוים שהם קובעים. שיעור הריבית בפיקדון זה תלוי בריבית של המטבע שבו הוא מתנהל, כגון ליבור דולרי, ליבור אירו.

פיקדון לא צמוד – פיקדון בשקלים שאינו צמוד למדד, ולא רק למדד המחירים לצרכן; הוא גם לא צמוד לשער של מטבע חליפין. הפיקדון מניב ריבית שקשורה ותלויה בריבית הפריים

פיקדון מובנה – פיקדון שיש לו רצפה, המשקיעים מקבלים את קרן ההשקעה המקורית, הנומינלית,, שאמנם מבטאת הפסד, אבל מנגד המשקיעים יכולים ליהנות ממענק תשואה בהתרחש אירוע מסוים שקשור לנכס הבסיס (יכול להיות מדדי מניות, מניות, מט"ח , סחורות ועוד).

להרחבה על פיקדון מובנה – כנסו למדריך פיקדון מובנה

שבירת פיקדון

הפיקדון מופקד לתקופה מוגדרת, אבל לפעמים הלקוח מבקש לפדות את הכסף בתוך התקופה. הבנקים שאמנם לא מחויבים לפדות את הפיקדון, נוטים לעשות זאת, אבל הם לא עושים זאת בחינם – הם דורשים קנס שבירה, תשלום בגין השבירה, ולכן יש לוודא כבר בשלב ההפקדה את תקופת הפיקדון האופטימלית כדי להימנע ממצב של שבירת הפיקדון ותשלום קנס שבירה.

פיקדונות ללא תנועה

פיקדון ללא תנועה מוגדר כפיקדון שההוראה האחרונה שהתקבלה מהלקוח בקשר אליו ניתנה לפני עשרה חודשים (חידוש אוטומטי לא נחשב לעניין זה קשר עם הלקוח). הבנק מחויב לנסות ליצור קשר עם בעל פיקדון ללא תנועה. מבחינתכם, לא כדאי כמובן להגיע למצב כזה, כי זה מגלם במקרים רבים הפסד. השקיעו את הכסף לטווח ארוך מראש ותיהנו מריבית גבוהה יותר. הבנק מחויב להשקיע את כספי הפיקדון ללא תנועה בהתאם לסוג הפיקדון.

מק"מ – סוג של פיקדון

המק"מ הוא סוג של פיקדון שקלי – מכשיר שקלי שאין עליו ריבית. המק"מ הוא מכשיר של בנק ישראל, סוג של אג"ח שקלית שמונפק ל-12 חודשים ונפדה במחיר של 1 שקל. המחיר בשוק (וכך גם המחיר במכרז/בהנפקה) נמוך יותר מ-1 שקל ומגלם בעקיפין את התשואה שהמשקיעים דורשים. 

המק"מ פטור מעמלות דמי שמירה/דמי משמרת, אחרת הוא בכלל לא היה כלכלי למחזיקים, אבל יש עליו עמלות קנייה ומכירה. העמלות האלו גורמות לתשואה אפקטיבית אפסית ואפילו שלילית במקרים רבים. עם זאת, מדובר בעמלות ממוצעות, ואם תתמקחו עם הבנק, העמלות האלו יירדו ואף יהפכו את המק"מ לרווחי.

מדריכים וכלים פיננסים:
 
מק"מ (מלווה קצר מועד) – כל מה שצריך לדעת והאם הוא מהווה אלטרנטיבה לפיקדונות שקליים?
 
פיקדונות הבנקים – עדכון של פיקדונות הבנקים
 
פיקדון מובנה – מדוע זאת אפשרות מעניינת  להשקיע את הכסף
 
פיקדונות מובנים – עדכון של פיקדונות מובנים
 
 
וככה תוכלו לדעת כמה יהיה לכם בסוף תקופת ההפקדה –