fbpx
חיסכון פנסיוני

כך תחסכו לפנסיה!

צילום - shutterstock

רוב הציבור  לא באמת יודע כמה חיסכון יש לו לתקופת הפנסיה. פנסיה זה מושג מפחיד, נשמע רחוק ואם כך אז למה להתעסק בזה היום? הם לא באמת יודעים כמה צריך לחסוך היום כדי להבטיח את תקופת הפנסיה, הם לא מכירים את מסלולי הפנסיה השונים וחבל. זה הרבה כסף, וחוסר הידיעה יכול לעלות לכם בירידה באיכות החיים בשלב הפנסיה; ההחלטה באיזה מסלול לחסוך לפנסיה היא קריטית; ההחלטה כמה לחסוך לפנסיה היא קריטית. אתם מפרישים באופן שוטף במסגרת העבודה לחסכון פנסיוני וההפרשות האלו אמורות לשמש אתכם בתקופה שלאחר העבודה.   בתקופה זו – תקופת הגמלאות, יש לרוב שלוש מקורות הכנסה –ביטוח לאומי, חיסכון פנסיוני וחיסכון פרטי.  מה זה כל אחד מהם? מה היתרונות בחיסכון פנסיוני, כמה כסף יש לכם לפנסיה?  - כך תחסכו לפנסיה! 

ביטוח לאומי  -  קצבה לתושבי המדינה שהגיעו לגיל פרישה ושהיו תושבים למעלה מ-10 שנים. קצבה זו לא קשורה להכנסה בפועל. גיל פרישה לגבר – 67, לאישה – 62 ויעלה בהדרגה עד 64 (בשנת 2022). כאן, תוכלו לקרוא על מכלול הזכויות והחובות שלכם מביטוח לאומי. 

הפנסיה שלכם בסכנה תתכוננו!

חיסכון פנסיוני – קופות גמל, קרנות פנסיה וביטוחי מנהלים.

על פי חוק - החל מ-2008 כל עובד שכיר חייב לחסוך לפנסיה, כשבמקביל המעסיקים חייבים  להפריש ולהשתתף בחיסכון הפנסיוני של העובדים. טוב שזו חובה – הרבה אנשים השאירו את העניין הכל כך חשוב הזה לעתיד; בגיל 25 הם אמרו יש עוד זמן לפנסיה, בגיל 30 הם בדיוק התחתנו ובגיל 35 הם לא יכלו לחסוך כי יש תשלומי משכנתא וצריך גם לגדל את המשפחה; ואז הם מצאו את עצמם לקראת פנסיה בלי חיסכון משמעותי, אם הרבה שאלות – מה יהיה, איך נחיה? והנה בא המחוקק וקבע – פנסיה זו חובה, ובצדק.

החיסכון בפנסיה מגיע מההפרשות השוטפות של העובד והמעביד לצד הרווחים השוטפים על ההשקעות האלו. בפועל,  ישנם שלושה מסלולי חיסכון לטווח ארוך, חיסכון פנסיוני -  קופות גמל, קרנות פנסיה וביטוחי מנהלים.  במקביל, יש גם קרנות פנסיה וותיקות (סגורות למצטרפים חדשים מ-1995) ופנסיה תקציבית (במגזר הציבורי).

על החיסכון הפנסיוני יש הקלות שונות בעיקר מבחינת מיסוי וזה כדי לעודד את החיסכון.

לצד החיסכון עצמו, יכול העובד לרכוש לעצמו כיסויים ביטוחיים שיאפשרו לו להתמודד במצבים של  אבדן כושר עבודה, נכות, מחלה ועוד. הכיסוי הביטוחי במצבים כאלו מאפשר לעובד  קצבה חודשית למשך תקופת נכותו (אובדן כושר עבודה) עד גיל פרישה (הקצבה נקבעת בהתאם לדרגת הנכות).

העובד גם יכול לעשות כיסוי ביטוחי מפני מוות ואז עם מותו של המבוטח, מקבלים המוטבים סכום חד פעמי גדול או שמשולמת קצבה לשאירים של המבוטח.

 בנוסף לביטוח הלאומי ולחיסכון הפנסיוני יש את החיסכון הפרטי – חוסכים יכולים לחסוך באופן עצמאי. אלא שבחיסכון כזה אין הטבות מס.

 החיסכון הפנסיוני: קרן פנסיה, קופת גמל או ביטוח מנהלים

ניתן לחסוך לפנסיה דרך שלושה אפיקים – קרן פנסיה, קופת גמל, ביטוח מנהלים. מה זה כל אחד מהמכשירים, מה יתרונותיו ומה חסרונותיו? – הנה התשובות

קרן פנסיה

מכשיר המאפשר חיסכון לגיל פרישה,  החוסך יקבל לאחר פרישתו  קצבה חודשית למשך כל חייו. לאחר מותו של המבוטח, ימשיכו שאריו לקבל קצבה חודשית. קרן הפנסיה כוללת כיסוי למקרה נכות וכן כיסוי למקרה מוות. קרן הפנסיה,  מקבלת סבסוד מסויים מהמדינה - הקרן מקבלת מהמדינה אפשרות השקעה אטרקטיבית ביותר (ולכן הסבסוד) - השקעה באגרות חוב ממשלתיות בריבית של 4.86%. היקף הקרן המושקע באפיק הזה - 30%, וזה הרבה, זה מבטיח לחוסכים פוטנציאל תשואה  גבוה על פני האפשרויות האחרות.

דמי הניהול בקרן הפנסיה מורכבים משניים - דמי ניהול על ההפקדות ודמי ניהול על הצבירה (הסכום הכספי בקרן). דמי הניהול המרבים שניתן לגבות מהמחזייקם בקרן - 6% מההפקדות ו-0.5% מכספי הצבירה. אבל חשוב להתמקח - אפשר להוריד את השיעורים האלו ובקלות יחסית. מעבר לכך, אם אתם עובדים בגוף גדול שדרכו מופרשים להם התשלומים לפנסיה (ההפקדות), אז סביר להניח שיש לכם הסכם דמי ניהול טוב משמעותית מהרף העליון הזה.

קרן הפנסיה היא סוג של  ביטוח הדדי/ ערבות הדדית. העמיתים בקרן הפנסיה ערבים זה לזה - המשמעות היא שכל החוסכים בקרן הפנסיה המסויממת אחראים לתשלום לפנסיונרים הקיימים ובהמשך החוסכים (לרבות החוסכים החדשים) יהיו אחראים על התשלומים של הפנסיונרים החדשים. נניח שאנחנו בגיל 30 פלוס, בשלב הזה אנחנו מפקידים לקרן הפנסיה, אין לנו כמובן משיכות. הקרן משלמת כספים לקצבאות לפנסיונרים קיימים, אבל בעוד 30 שנה ויותר, נתחיל לקבל קצבה, מאיה הכסף? ממה שחסכנו, ומהכספי שזורמים לקופה מהחוסכים הקיימים - הצעירים כאילו משלמים על המבוגרים - אבל מי מבטיח שיש מספיק כסף בקרן כדי לעמוד בתשלומי הקצבה העתידיים? אף אחד - הרי הקצבה    מבוססת על הנחות - תוחלת חיים, גיל פרישה, רווחים מההשקעות, דמי ניהול - כל אחד מאלה הוא הערכה שיכולה להתנפץ לרסיסים, ובפועל זה קורה - ההנחות שעליהן מבוססות קרנות הפנסיה הם רווחים של 4% בשנה ויותר, זה לא קורה בשנים האחרונות על רקע הריבית הנמוכה.

הנחה נוספת היא תוחלת החיים - נתון חשוב כי משלמים את הקצבה עד למוות. אלא שמתברר שתוחלת החיים עולה וכל כמה שנים יש עדכון בקרנות הפנסיה. העדכונים האלו, לצד עדכון התשואה הצפוייה, יחשפו בעיה - הפנסיה שלכם תתכווץ ב-30% לפחות! - מצטערים שאנחנו שמים לכם את המראה מול הפרצוף, אבל זה המצב האמיתי, ואתם צריכים להיערך לכך.

קרן הפנסיה כוללת מעבר לביטוח ההדדי, גם ביטוחים בגין אובן כושר עבודה ומוות. כאמור בפטירה מקבלים השאירים (בן זוג/ בת זוג וילדים עד גיל 21) קצבה חודשית . במקרה של אובדן כושר עבודה מקבל המבוטח קצבה חודשית שוטפת מהקרן.

בעת פרישה אפשר להמיר את כספי החיסכון הפנסיוני לקצבה, כאשר מקדם ההמרה לקצבה קבוע בתקנון הקרן אך הוא משתנה מתקופה לתקופה בהתאם לשינויים כאמור בתוחלת החיים ו/ או ברווחים הפוטנציאלים בקרן.

ביטוח חיים/ ביטוח מנהלים

 תוכנית לביטוח חיים המשולבת בחיסכון. תכנית זו  מאפשרת לחוסך בהגיעו לפרישה, קצבה חודשית למשך כל חייו. ישנן תוכניות ביטוח חיים שמאפשרות תשלום הוני חד פעמי בגיל פרישה (בדומה לקופות גמל); אבל גם אז מדובר על כספים שהופקדו לפני 2008. מאז, הכוונה שכספי ההפקדות ישמשו רק לקצבה. בביטוח החיים / ביטוח המנהלים  יש  כיסויים ביטוחיים שאותם רוכש החוסך לרבות כיסוי מפני אובדן כושר עבודה וכיסוי מפני מוות.

דמי הניהול המרביים שניתן לגבות מהחוסכים - 4% מהתקרה על ההפקדות ו-1.05% מכספי הצבירה של החוסכים.

ביטוח חיים שונה מקרן הפנסיה, בין השאר בכך שאין השקעה מסובדסת - השקעה באג"ח ממשלתי בריבית גבוה.  מעבר לכך, בביטוח חיים / מנהלים אין ביטוח מוגדר וניתן להתאים את הכיסוי הביטוחי לאובדן כושר עבודה. שוני נוסף - הכיסוי הביטוחי במקרה פטירה אינו מאפשר קצבה לשאירים, אלא סכום חד פעמי. בביטוחי חיים / מנהלים יש חשיבות לבחירת חברת הביטוח שכן עלות הכיסוי הביטוחי שונה משמעותית בין החברות. מסתבר שמעבר לדמי הניהול שהם קריטיים להיקף החיסכון הפנסיוני, גם התשלום השוטף לביטוחים קריטי מאוד ולכן כדאי מאוד לדעת מה בדיוק רוצים וצריכים, באיזה היקף ולעשות סקר שוק לגבי המחיר.

יתרון של ביטוח מנהלים/ ביטוח חיים על פני קרן הפנסיה -  בביטוח מנהלים יש בעצם חוזה מול חברת הביטוח, אין כאן ערבות הדדית, ואין חוזה עם כל העמיתים, ולכן בפוליסות ביטוח מנהלים ששווקו לפני שנת 2012 מקדמי ההמרה לקצבה קבועים ולא ניתנים לשינוי (אלא אם בפוליסה מוגדר שניתן לשנותם).  אבל, בפוליסות שאחרי 2012 במקביל לרפורמה שנכנסה לתוקף, ניתן לשנות את מקדמי ההמרה (ולכן, אגב, ביטוחי המנהלים הפכו לפחות אטרקטיביים החל משנת 2012), והממשעות הפרקטית שמקדמי ההמרה נקבעיפם בסמוך לתקופת הפנסיה.

קופת גמל

 אפיק  השקעה לטווח בינוני וארוך, שיכול לשמש גם לגיל פרישה. הכספים שנצברו (הפקדות ורווחים)  בקופות הגמל משולמים לרוב לחוסך באופן חד פעמי (בהתקיים תנאים מסוימים) לרוב עם הגיעו לגיל פרישה, להבדיל במסלולים האחרים שבהם יש קצבה חודשית. 

סכומים שנצברו בקופות הגמל לחיסכון עד שנת 2008 ניתנים למשיכה בכל מצב בגיל הפרישה בסכום חד פעמי. כספים שנצברו משנת 2008 ועד לפרישה, ניתן לקבל כקצבה חודשית. כלומר הם לא מוצר הוני אלא מוצר קצבתי. ניתן גם להעביר את קופת גמל לקרן פנסיה או ביטוח מנהלים. במצב כזה, מקבלים חלק מהזכויות של החיסכון הפנסיוני כאשר יש מינימום של קצבה חודשית (היתרה תשולם כסכום חד פעמי), וכך בעצם הופכים את הכספים שנחסכו לפני שנת 2008 לכספים שניתן לקבל אותם בקצבה שוטפת (בפנסיה).   

בקופות הגמל יש מסלולים שונים של השקעות - מסלול מנייתי, מסלול אג"חי, מסלול סולידי שקלי ועוד. כמו כן, ניתן לשלב מסלולים מעורבים - מניות לצד אג"ח ולצד אפיקים שקליים ועוד. קופות גמל הם לא מוצר ביטוחי. שלא כמו בקרן פנסיה ובביטוח מנהלים אין כיסויים למקרה מוות או לאובדן כושר עבודה, אם כי, המשקיעים / החוסכים יכולים להוסיף אותם (לרכוש מחברות הביטוח).  עם זאת, במהלך 2016 נחקק תיקון לחוק שיאפשר לקופות הגמל להעביר את החיסכון לקצבה שוטפת (בדומה לקרן פנסיה וביטוח חיים)

דמי הניהול המקסימליים בקופו גמל - תקרה של 4% מההפקדות ו-1.05% מהצבירה השוטפת.

שלא כמו האפיקים הקודמים, קופת גמל אינה כוללת כיסויים ביטוחיים.

קופת גמל להשקעה: בתחילת 2016 נכנס לשוק מוצר חדש - קופת גמל חדשה שנקראת קופת גמל להשקעה. מדובר בקופת גמל שניתן למשוך ממנה את הכסף בכל גיל ולא דווקא בגיל פרישה. עד כה, קופות הגמל היו מוגדרות כחסכונות לגיל פרישה, ומשיכה מהן היתה מחויבת בקנס גדול.  מעכשיו, ניתן למשוף באופן שוטף מקופות הגמל להשקעה, ומי שמעוניין להתמיד ולחסוך  בקופת הגמל עד לגיל פרישה ייהנה משתי הטבות מס: פטור ממס רווח הון  ופטור ממס על הקצבה. קופת הגמל להשקעה, נועדה לעודד את הציבור להגדיל את החיסכון הפנסיוני שלו, אך יחד עם זאת לא להכביד ולסגור אותו  עם חיסכון עד גיל פרישה.  אם החוסך ימשוך את כספו לפני הפנסיה הוא ישלם במשיכה מס רווח הון (מס על רווחי ההשקעות). משיכה בפנסיה פטורה ממס  (דרך הקצבה).  כאן, תוכלו לקרוא על היתרונות הנוספים ועל החסרונות של קופת הגמל להשקעה.

בכל המסלולים האלו - קרן פנסיה, ביטוח מנהלים, קופות גמל, יש הטבות מס שונות, להבדיל מחסכונות "רגילים". הטבות המס מתבטאות בשלב הפקדות הכספים – התשלום (בחלקו) מוכר במקרים רבים כהוצאה (ברמת המעביד וברמת העובד); בשלב החיסכון – אין מס על הרווחים (בהתקיים תנאים מסוימים) ובשלב הפרישה – הקצבה והמשיכות מחויבים במס מופחת (אם בכלל). הטבות המס לפעמים "עושות את ההבדל" בין המוצרים ולכן חשוב להבין את ההטבות האלו עד הסוף. כאן, תוכלו לקרוא על המיסוי בחיסכון הפנסיוני


ההבדלים בין המסלולים השונים?

כל המסלולים האלו לטווח הארוך, לפנסיה, אבל יש ביניהם הבדלים. בקרנות פנסיה יש ביטוח הדדי  בין העמיתים בקרנות הפנסיה – כלומר, יש קופה שממנה יש לחלק לחוסכים שתלויים אחד בשני; בביטוחי המנהלים יש וודאות בקצבה בפנסיה. לכאורה הוודאות עדיפה, אבל בקרנות הפנסיה יש מרכיב  גבוה יחסית ( 30%) של חיסכון בתשואה גבוה - אגרות חוב צמודות מדד בריבית של 4.8% (אגרות חוב ייעודיות לפנסיה מגובות מדינה) ולכן התשואה בפנסיה אמורה להיות לאורך זמן גבוה יותר ובהתאמה הערך לחוסכים בעת פנסיה אמור להיות גבוה יותר.

הבדל נוסף הוא בכיסוי הביטוחי. בקופות הגמל לא קיים כיסוי ביטוחי, בקרנות הפנסיה ובביטוחי מנהלים הוא קיים, אבל יש לוודא לעומק איזה כיסוי מקבלים בכל אחד מהמסלולים.

הבדל נוסף קשור לאופי התקבול כשמגיעים לפנסיה – קצבה חודשית או סכום חד פעמי. קרן פנסיה מספקת קצבה חודשית, ביטוח מנהלים עשוי במקרים מסוימים להיות גם מסלול הוני (תשלום חד פעמי גדול).

בחירת קרן פנסיה וביטוח מנהלים

הגופים המוסדיים הם אלו שמנהלים את אפיקי החיסכון שלנו מכל הסוגים, לרבות את החיסכון ארוך הטווח, לרבות את קרנות הפנסיה.  כשאנחנו בוחרים קרן פנסיה מבין עשרות (ואפילו מאות) קרנות פנסיה בשוק, אנחנו צריכים להעריך את איכות ניהול ההשקעות של הגוף והקרן, ואת איכות השירות.

מדי חודש בחודש אנחנו מפרישים כסף לטובת קרן הפנסיה, הגוף המנהל משקיע את הכספים האלו באפיקים שונים במטרה לייצר תשואה. הגוף המנהל משקיע האת הכספים  באפיקי ההשקעה שנים שלהערכתו הם הטובים והמתאימים ביותר, בהתחשב במשך תקופת החיסכון, ברמת הסיכון וברמת פיזור הסיכונים. המבחן של הקרן פנסיה (כמו כל אפיק חיסכון אחר) היא דרך התשואה. זה מבחן חלקי (הוא לא מודד את הסיכון), אבל זה המבחן הראשוני. התשואה מושגת לאורך שנות ההפקדה והיא זו שמשליכה על גובה הקצבה של החוסך. לכן , יש חשיבות ענקית לתשואה שמשיג הגוף המוסדי (בית השקעות, חברת ביטוח, בנק) ולכן קריטי לבחור גוף עם רקורד מוצלח של ניהול השקעות, אם כי, צריך לזכור שמה שהיה הוא לא בהכרח מה שיהיה – גופים שהשיגו תשואות חיוביות בעבר לא בהכרח ישיגו תשואות חיוביות בעתיד.

 איכות השירות זה פרמטר השוואתי פחות קריטי מאיכות ניהול ההשקעות, אך גם הוא חשוב. מדובר בשירות שנותן הגוף המוסדי, בהתאמות החיסכון לתנאים משתנים; בהתאמות שנובעות משינוי במקום העבודה; בהתאמות שקשורות לשינוי בשכר, בסטטוס המשפחתי; בזמינות ובטיפול שהחוסך מקבל מאנשי הקופה.  

הבדל נוסף בין הקרנות מיוחס לדמי הניהול, המחיר שמשלמים עבור ניהול ההשקעות. מחיר זה משתנה מקרן לקרן ויש לו כמובן השפעה על סכום החיסכון הכולל ובהתאמה על הקצבה הכוללת בעת הפרישה, ולכן חשוב לוודא שאנחנו מקבלים עבוד התשלום הזה את התמורה הנאותה. פועל, במקרים רבים דמי הניהול נוגסים חלק משמעותי מאוד מהרווחים השוטפים של הקרן – בעולם שבו התשואות על מניות בממוצע רב שנתי הוא 7% והתשואה על אפיקים סולידיים משמעותית נמוכה יותר 1%-2%, התשואה הכוללת של קרן פנסיה היא סביב 2-3% בשנה, ומתוך זה דמי ניהול של 0.5% -1% הם גבוהים מאוד.

כמה יש לי בקרן פנסיה / ביטוח מנהלים ?

חודשים ספורים אחרי סוף השנה שולחות קופות הגמל, קרנות הפנסיה וחברות הביטוח דוח שנתי לעמיתים. בדוח הזה אתם מקבלים את היקף הקרן, קופה שלכם, אתם מקבלים מידע על התשואה של הקרן, קופה, ביטוח מנהלים ואתם גם מקבלים פירוט על דמי הניהול שנגבו. מעבר לכך,  בכל רבעון נשלח דוח רבעוני למי שהפקיד באותו רבעון.

החוסך גם יכול לבחון את חשבונו באינטרנט (ניתן לפנות לקופה, קרן פנסיה, חברת ביטוח ולקבל סיסמא לכניסה לאתר) וכן הוא יכול לדרוש מהגוף (או מהגוף המתפעל) פרוט על הקופה / קרן  ביטוח שלו.

 יועץ פנסיוני או סוכן ביטוח פנסיוני? איפה מקבלים ייעוץ?

החיסכון לפנסיה הוא מורכב, מורכב בגלל מספר המסלולים הגדול; מורכב בגלל אלמנט המיסוי; מורכב בגלל שאנחנו לא יודעים כמה צרי לחסוך בשביל עתיד רגוע מבחינה פיננסית (רגוע עד כמה שניתן). לכן, מאוד יכול להיות שהדרך שתהיה מתאימה לכם להיכנס לעניין הזה היא דרך גורם מקצועי בעל רישיון (יועץ פנסיוני או סוכן ביטוח פנסיוני). אותו מומחה צריך לבדוק איתכם את מטרת החיסכון, את מצבכם הכספי, את החיסכון הקיים שלכם; כשלבסוף הוא ימליץ על האפיק הפנסיוני המתאים לכם, לרבות באיזה גוף מנהל לפתוח את הקופה/ קרן/ ביטוח מנהלים.

קיים הבדל חשוב בין יועץ פנסיוני לסוכן פנסיוני. ליועץ פנסיוני אסור שיהיה קשר  לגוף המנהל את החיסכון הפנסיוני. מנגד, לסוכן ביטוח פנסיוני יש זיקה לגוף המנהל את החיסכון הפנסיוני, וזה כמובן עלול להיות בעייתי – הסוכנים יספקו לנו מידע פחות אובייקטיבי, יש להם אינטרס שנפקיד דרך קופה / קרן מסוימת ולא דווקא בקרן / קופה הטובה ביותר.

ייעוץ פנסיוני ניתן גם לקבל דרך הבנקים -  בנק אגוד, בנק אוצר החייל, בנק מזרחי טפחות, הבנק הבינלאומי, בנק דיסקונט, בנק הפועלים, בנק לאומי, בנק מרכנתיל דיסקונט, בנק ערבי ישראלי ובנק פועלי אגודת ישראל.

מדריכים נוספים:

קופת גמל להשקעה - מוצר שהושק ב-2016 ויש בו יתרונות גדולים למשקיעים

כל סוגי קופות הגמל - יתרונות וחסרונות

רוצים לדעת כמה כסף יהיה לכם בפנסיה?  תוכלו להיעזר במחשבונים שלנו:

מחשבון פנסיה

מחשבון קצבה בפנסיה

 

לקבלת הצעה אטרקטיבית לניהול קרן השתלמות בגוף מוביל – מלאו פרטים ויחזרו אליכם בהקדם

  קראתי את תקנון האתר ואני מקבל את תנאי השימוש


  על המחבר

  מערכת הון

  השאר תגובה

  תגובה 1

  שינוי גודל גופנים
  ניגודיות