fbpx
פרישה

מהו עיזבון, מה עושים אם אין צוואה או אם המוטבים בקופת הגמל אינם היורשים

שלושה היבטים אינם נכללים בעיזבון:  כספים על פי חוזה ביטוח לאחר הפטירה, חברות בקרן פנסיה וחברות בקרן תגמולים.

אף אחד לא אוהב לדבר על זה, אבל יום אחד נהיה פשוט חייביים. כשאדם הולך לעולמו, נכסיו, חובותיו,  רכושו וזכויותיו בעת מותו נקראים עיזבון. הידעתם שעיזבון אינו מונח בחוק?  החוק מגדיר את העיזבון כסך כל נכסי המת.

אבל שלושה היבטים אינם נכללים בעיזבון:  כספים על פי חוזה ביטוח לאחר הפטירה, חברות בקרן פנסיה וחברות בקרן תגמולים. אם המוריש תיאר מה לעשות בעיזבון לאחר מותו,  עושים ככתוב בצוואה.

אבל מה עושים אם אין הוראה כזו או שהצוואה אינה תקפה? במקרה כזה פונים לירושה על פי דין, ואלו זכויות הירושה על פי דין:

בן זוג נשוי מקבל מחצית מן הירושה, והילדים מתחלקים ביניהם במחצית הנותרת. בנוסף, בן הזוג יקבל את המטלטלין והמכונית שבבעלות המנוח. .אצל ידועים בציבור הזכויות כשל בן זוג נשוי, אם בני הזוג קיימו משק בית משותף ובמועד הפטירה אף אחד מהם לא היה נשוי לאחר. .

אם למת לא היו ילדים, בן הזוג יקבל מחצית מהעיזבון, והמחצית השנייה תחולק שווה בשווה בין הוריו לבין אחיו או אחיותיו . אם  לא הותיר אחריו ילדים או הורים, בן הזוג יקבל שני שלישים מהעיזבון, ואחיו ואחיותיו של המנוח יתחלקו ביניהם ב-שליש שנשאר.

אם לא היו לו בן זוג או ילדים, עיזבון המנוח יתחלק בין הוריו, אחיו ואחיותיו בחלקים שווים ביניהם.

אם היו לו ילדים אך לא בן זוג, העיזבון יחולק שווה בשווה בין ילדיו. אם אחד מילדיו  נפטר, חלקו בירושה עובר לילדיו, בחלקים שווים ביניהם, ובהיעדר ילדים יתחלק בין אחי המנוח, בחלקים שווים.

ירושתו של נפטר שלא היו לו ילדים ולא הותיר אחריו בן או בת זוג, הורים או אחים, מתחלקת שווה בשווה בין סביו וסבתותיו של הנפטר.

אם לא הייתה לו משפחה הירושה עוברת לניהול האפוטרופוס הכללי, ונשמרת כמה שנים כדי לאפשר ליורשים שיתגלו לקבל את הירושה, לאחר חלוף זמן הקבוע בחוק, עובר העיזבון למדינה.

חשוב לציין שהכספים לקופת הגמל, לשארים ולפנסיה לא ישולמו דווקא ליורשים אלא על ידי מי שהוגדר כמוטב ברישומים, אם כי אפשר להגדיר בצוואה את היורשים כמוטבים. ובתנאי שנשלחה הודעה על כך לקופת הגמל. בפסיקה טרם הוכרע אם הודעה על שינוי המוטבים לפי הצוואה צריכה להיות לני מות המוריש או שאפשר גם אחריו. בכל מקרה יש אפשרות לבדוק בתקנון קופת הגמל אם  מתיר שינוי המוטבים לאחר הפטירה.

למי הסמכות למנות מנהל עיזבון זמני

ירושה - איך להעביר נכון את הנכסים לדור הבא?

 

לייעוץ בתחום הפרישה מלאו פרטים ויחזרו אליכם בהקדם

קראתי את תקנון האתר ואני מקבל את תנאי השימוש


על המחבר

דרור ניר קסטל

דרור ניר קסטל

השאר תגובה

שינוי גודל גופנים
ניגודיות