fbpx
חיסכון פנסיוני

מה זה ביטוח משנה - יתרונות וחסרונות

מעודכן ל-02/2019

ביטוח משנה הוא הדרך של עמיתי הקרנות להימנע מהשתתפות גדולה באירוע ביטוחי, אם אתם בקרן קטנה אתם חייבים כזה

מבטח משנה או ביטוח משנה הוא היא דרך של ביזור סיכונים בקרנות הפנסיה. עמיתי הקרן משלמים ומבטח המשנה נוטל את הסיכון.

ביטוח המשנה הקיים בקרנות הפנסיה בישראל נקרא Quota share, בביטוח מסוג זה הקרן ומבטח המשנה חולקים בסיכון ובתשלומים בהתאם להסכם שנחתם מראש.

הסיבה לביטוח משנה בקרנות הפנסיה 

עמיתי קרנות הפנסיה משלמים את עלויות תשלומי התביעות של שאר החברים בקרן. זה מצב שונה מחברת ביטוח, שם אם יהיה אירוע ביטוחי  חברת הביטוח תשלם  את התביעות מכיסה. בקרן הפנסיה משלמים עמיתי הקרן את עלות התביעות.

זה נקרא ערבות הדדית. כך בכל חודש עמיתי הקרן הפעילים משלמים עלויות ריסק, עלויות כיסוי ביטוחי חיים ואבדן כושר עבודה.  גובה הכיסוי משתנה מעמית לעמית לפי גיל, שכר מובטח ועוד.

במקרה של תביעה לאבדן כושר עבודה או מקרה מוות תשולם התביעה מתוך סך התשלומים עבור הכיסויים הביטוחים אותם שילמו החוסכים הפעילים בקרן.

העודפים בקופה נקראים עודף אקטוארי והם מחולקים חזרה לחוסכים בקרן הפנסיה. אבל אם סך תשלומי התביעות עולה  על סך התשלומים אותם גבתה קרן הפנסיה מהחוסכים הפעילים, מתבצע  איזון אקטוארי שלילי שמקטין את זכויותיהם של החוסכים בקרן.

חשוב לציין שאת תשלומי הכיסוי הביטוחי משלמים רק החוסכים הפעילים, ואילו האיזון האקטוארי משפיע על כלל החוסכים בקרן.

אם האיזון האקטוארי  גדול יותר,  הפגיעה בחוסכים גדלה..כדי להקטין את פגיעה בחוסכים  מחייב האוצר קרנות להן פחות מ- 1,500 עמיתים לבטח את עצמן במבטח משנה.

כיום לרוב הקרנות יש יותר מ-1,500 עמיתים אבל בכל זאת חלקן מחזיקות במבטחי משנה, ובהן פסגות, אלטשולר שחם, הלמן אלדובי ואיילון מיטב דש

ביטוח משנה יתרונות

כאמור עמיתי קרן הפנסיה נושאים בסיכון האקטוארי בקרן וככל שמתרחש סיכון כזה נושאים בו כלל החוסכים בקרן. קרן המבוטחת בביטוח משנה מעבירה חלק מתשלומי הריסק אותם היא גובה מהחוסכים לידי מבטח והוא בתמורה נוטל חלק מהסיכון. כך שלא כל הסיכון הוא על החוסכים בקרן. כך שאם אתם בקרן פנסיה קטנה ואתם נחשפים לאירוע ביטוח גדול, תשלמו יותר כיוון שהסכום מתחלק בין פחות אנשים. אבל אם יש מבטח משנה הוא נושא בעלות התביעות.

ביטוח משנה חסרוונות

החיסרון העיקרי הוא שמבטח המשנה קובע את כללי החיתום על הפוליסה, כיוון שהוא חשוף לרוב הסיכון. ופעמים רבות שיקולים שלו שונים משל מנהלי קרן הפנסיה.

למשל מבטח משנה יכול להחליט כי אינו מעוניין לבטח תושבי אזורים מסוימים בארץ או בעלי מקצועות במערכת הביטחון. לרוב הוא גם לא נמצא בארץ והוא רואה באירועים ביטחוניים בארץ סיכון גבוה מקרנות הפנסיה בארץ

כמו  כן אינו נושא בסיכוני ריבית או התארכות תוחלת החיים, ומשום כך העברת חלק גדול מתשלומי הריסק לידי מבטח המשנה אינה משאירה בידי קרן הפנסיה יתרות לכיסוי גרעונות  שאינם נובעים מנכות ושארים.

היקף הכיסוי של מבטח משנה בחברות השונות

בפסגות, הלמן אלדובי ואלטשולר הכיסוי הוא 90% בעוד באילון מיטב דש הכיסוי הוא רק 70%. באלטשולר הכיסוי אמור בקרוב לרדת ל-80%

לקבלת הצעה אטרקטיבית לניהול קרן השתלמות בגוף מוביל – מלאו פרטים ויחזרו אליכם בהקדם

קראתי את תקנון האתר ואני מקבל את תנאי השימוש


על המחבר

דרור ניר קסטל

דרור ניר קסטל

השאר תגובה

שינוי גודל גופנים
ניגודיות