מחשבון מס שבח

הרווח במכירה (השבח)* :
0 שח
מס שבח מלא * :
0 שח
מס שבח (ליניארי)* :
0 שח

למדריך למס שבח

אנו עושים כמיטב יכולתנו לספק לגולשים מידע מדויק, לרבות נתוני המדדים, שיעורי המס, חישוב במס ועוד; אך אין לנו אחריות על המידע והחישובים.  


חדש באתר הון – מידע מעודכן על מחירי הדירות בעסקאות האחרונות


מחשבון מס שבח בעצם מתרגם את חישוב מס שבח על פי התקנות למעין נוסחה עם נתונים שאתם צריכים למלא  כשלבסוף אתם מקבלים – פלט, את התוצאה – כמה מס עליכם לחשב. חישוב מס שבח הוא לא עניין טריוויאלי ויש מקרים מגוונים וחרייגם, כך שהמחשבון מספק לכם את החישוב הנורמטיבי, אבל ייתכן שמומחה מס יוכל למצוא לכם פינות שעל פי התקנות מקטינות לכם את מס השבח – ניתן אגב גם להגיש אחרי שכבר שילמתם, ולקבל באם אכן נמצא ששילמתם יותר מדי, החזר מס שבח.

חישוב מס שבח יכול לשמש לקביעת מס שבח לצורך שומה עצמית, ומה זאת שומה עצמית מס שבח? שומה עצמית מס שבח היא שומה שנערכת על ידי הנישום (מוכר הנכס). הנישום מעביר למס הכנסה, הצהרה על העסקה הכוללת את פרטי העסקה. בדיווח זה יש גם  תחשיב מס שבח.  רשות המיסים (על פי חוק) שולחת לנישום הודעה על סכום המס שמוסר ההצהרה חייב בו על פי הצהרתו, הסכום הזה הוא למעשה – שומה עצמית. בשלב הבא, רשות המס עשויה לערוך שומה בהתאם לתחשיב שהיא רואה לנכון, ולהעביר לנישום (על שומה זו אפשר להגיש השגה, לערער – קיים על פי חוק אפשרות מענה לנישום כפוף לזמן תגובה)


 מחשבון מחירי הדירות

חדש באתר:  מחשבון מחירי הדירות בתל אביב לפי מס' חדרים (גרסאת בטא) ובקרוב – מחירי הדירות בכל האזורים בארץ!


רוכשים דירה? כאן תוכלו לחשב את מס הרכישה

* חשוב להדגיש – מס שבח תלוי באם מדובר במוכר שזו דירתו היחידה (ולא היתה לו דירה בטווח של ה-18 חודשים האחרונים, ותנאים נוספים – ראו מדריך מס שבח) או מוכר שלו מס' דירות. זאת ועוד – במקביל להרחבת החובה במס שבח, ניתנה הקלה – חישוב מס שבח ליניארי (פטור ממס לזכאים בגין התקופה עד 1 בינואר 2014 וחיוב על התקופה היחסית מ-1 בינואר 2014 ואילך) – ולכן, עדכנו במחשבון את חבות המס הליניארית.

חישוב מס שבח המופיע בסימולטור הוא הערכה,  אין לראות בזה שומה סופית

התייחסנו בסימולטור להצמדת ההוצאות שמותרות בניכוי מס שבח (ובהתאמה מפחיתות את הרווח ואת המס), התייחסנו להצמדה (המותרת), וכך חושבו – הרווח/ שבח, המס המלא והמס הליניארי. עם זאת, ייתכנו שינויים שקשורים בנישום הספציפי ובעסקת המכירה הספציפית , בהכרה שונה בהוצאות ועוד – החישוב שלנו אמור להיות הערכה לחבות האמיתית, אך כמובן שהחבות בפועל היא על פי הדוח שמפיק מס הכנסה; מעבר לכך – החוק והעדכונים בו, כפי שמתבטאים בחישוב של רשות המסיים גוברים כמובן על חישובים אלו – באם איתרתם עדכון קריטי שיש  להוסיף למחשבון, טעות בחישוב או ש"סתם ברצונכם להעיר או להאיר, או לפרגן – נשמח לשמוע


מוכרים דירה? חשוב לקרוא –  מס שבח – ככה זה עובד!

ולא לשכוח למלא טפסים – בהמשך לעסקת מכירה, צריך מוכר הנכס תוך 40 ימים מיום המכירה להצהיר על הנכס הנמכר, התמורה, הניכויים והתוספות לעניין מס שבח, סכום המס וחישובו, זכאות לפטור או הנחה במס  שבח.  המוכר  צריך למלא ולהעביר לרשויות המס  (רשויות מיסוי מקרקעין) דיווח באמצעות טופס 2990 (או טופס 2990א במידה ומדובר בחישוב הליניארי).  לטופס זה  מצרפים טופס נוסף שמספרו 7002 (היכנסו לעמוד טפסים) וכן יש לצרף אסמכתאות ואישורים שמעידים על הוצאות ותשומות בגינם מבקש המוכר להכיר לו כהוצאה לצורך החישוב.

וקצת על מס שבח (במדריך פרוט והסבר רחב). מס שבח משלמים על הרווח בעת מכירת דירה. בעבר היה ניתן למכור בפטור ממס שבח באם מכירת הדירה השנייה היתה לאחר 4 שנים מיום המכירה של הדירה הראשונה. בתחילת 2014 שונה החוק באופן דרמטי בהקשר של כל המיסים על נדל"ן (מס שבח, מס רכישה). בין היתר, הוחלט אז על ביטול הפטור ממס שבח באם מכירת הדירה נעשתה עד 4 שנים מאז מכירה של דירה קודמת. בפועל, עד אז, נהנו כאמור מחזיקים ביותר מדירה אחת  מפטור מוחלט ממס על רווח ההון שנוצר (פטור ממס שבח) אם הם לא מכרו דירה בעבר בטווח של 4 שנים. מאז משלמים המוכרים מס שבח בשיעור של 25% על הדירה הנמכרת גם אם עברו פחות מ-4 שנים מאז מכירת דירה קודמת. שיעור המס יהיה  25%, אבל הרווח על הדירה לצורכי מס שבח, יהיה הרווח המעין היחסי שחל מ-2014 ואילך. כלומר, יהיה תחשיב מסוים שייחס את הרווח לשתי תקופות – התקופה שבה לא חל מס שבח (ועל החלק הזה ישמר הפטור) והרווח בתקופה שבה חל מס שבח ועל התקופה הזו יהיה רווח חייב במס.