fbpx
זכויות עובדים

עבודה ביום הזיכרון וביום העצמאות - מה אומר החוק?

 

מעודכן ל-04/2019

מי רשאי לא לעבוד ביום הזיכרון? כמה משלמים על עבודה ביום העצמאות? מה השעות שבהן הוא חל? ועוד

יום הזיכרון ויום העצמאות ייחודיים ביחס לרוב ימי השבתון בארץ המשויכים לחגים ומועדים דתייים, ואילו יום הזיכרון ויום העצמאות הם מועדים ממלכתיים ולכן יש להם מאפייניים ייחודיים. מה זכויות העובדים?  האם אלו ימי עבודה רגילים או שצריך להוסיף למשכורת? האם ביום הזיכרון מחויבים לעבוד? מה עושות משפחות שכולות ועוד?

האם יום הזיכרון  וערב יום הזיכרון הוא יום עבודה מקוצר?

ערב יום הזיכרון הוא יום עבודה רגיל. יום הזיכרון עצמו נחשב ערב חג - בשל יום העצמאות. בערב חג יום העבודה הרגיל לא יעלה על שבע שעות במקומות עבודה שבהם עובדים שישה ימים בשבוע, ובמקומות שבהם עובדים חמישה ימים בשבוע יום הזיכרון יהיה יום עבודה בן שבע שעות בתמורה לתשלום של שמונה שעות, או יום עבודה של שמונה שעות בתשלום של תשע שעות. עובדים המקבלים שכר חודשי עובדים שעה אחת פחות מהרגיל ומקבלים את שכרם החודשי. כמובן שאין מניעה שהמעסיק יחליט על דעת עצמו לקצר את יום העבודה בתשלום, לפי הצורך.

האם יום העצמאות נחשב ליום שבתון לכלל הדתות?

יום העצמאות הוא יום שבתון שאינו חג דתי - ולכן נחשב ליום שבתון לבני כל הדתות. החוק מורה אילו שירותים כן יפעלו, למשל תחבורה ציבורית ושירותים חיוניים. האפשרות לחייב עובד לעבוד היא רק במקרים שהמדינה אישרה למקומות העבודה לפעול ביום העצמאות, או במקום עבודה שיש לו היתר מיוחד לפעול בימי המנוחה.

ניתן להיעדר ביום הזיכרון מהעבודה?

רק קרוב משפחה של חלל מערכות ישראל (הורים, הורי הורים, בן זוג, ילדים, אחים ואחיות) רשאי להיעדר מעבודתו ביום הזיכרון ולקבל שכר מלא כאילו עבד. עם השנים הרורחב החוק גם לקרוב משפחה של חלל פעולת איבה.

מי שאינו קרוב משפחה יכול להיעדר ביום זה על חשבון ימי החופשה הצבורים שלו, בתנאי שהודיע על כך למעסיק 30 יום מראש. קרובי משפחה רשאים לבקש לנצל יום חופשה גם במועד האזכרה הפרטית לקרוב משפחתם שהוא חלל מערכות ישראל.

האם אפשר לסרב לעבוד ביום העצמאות ?

אי אפשר לחייב עובד לעבוד ביום העצמאות. אלא אם כן מדובר במקום עבודה שלגביו קבע משרד ראש הממשלה שיש להפעילו ביום העצמאות מכוח הסמכות הנתונה לו בחוק יום העצמאות.

האם ניתנת תוספת שכר על עבודה ביום הזיכרון או ביום העצמאות?

ביום הזיכרון העובד זכאי לשכרו הרגיל. החוק אינו קובע מהו התגמול לו זכאי עובד עבור עבודה ביום העצמאות. אך לפי הפרשנות, עבודה ביום העצמאות מזכה בתגמול של לפחות 150% מהשכר, כפי שנקבע בחוק שעות עבודה ומנוחה לגבי שבת וחגים.

עם זאת, הנחיות משרד הכלכלה הן שעובד שהועסק ביום העצמאות באחד ממקומות העבודה - שנקבע כי יש להפעילם ביום העצמאות - זכאי לתגמול על עבודה ביום חג ובנוסף ליום חופש חלופי (כלומר גם תוספת של 150% וגם יום חופש נוסף); או לתשלום של 200% משכרו. בפסיקה על עבודה לא מבחירה ביום חג, יש לשלם לעובד שעתי ויומי 250% משכרו .

מהן הנחיות לגבי דמי חגים ביום העצמאות?
 מי שלא עובד ביום העצמאות ויש לו ותק של לפחות שלושה חודשים במקום העבודה  יהיה זכאי לקבל דמי חגים -  תשלום השכר הרגיל בגין יום העצמאות למרות שהוא לא עבד.
אם בהסכם יש הוראות שונות מהחוק מה עושים?
בכל מקרה בוחרים בהוראה המיטיבה. למשל אם בהסכם הקיבוצי נכתב כי בערב יום הזיכרון עובדים רק ארבע שעות  בתשלום, יש לפעול לפי ההסכם. ואילו בהסכם אחר נכתב כי כי יש לעבוד יום עבודה מלא ביום הזיכרון, יש לפעול על פי החוק המורה על יום עבודה קצר יותר.
מה השעות של יום העצמאות בפועל?
בהתאם להנחיות משרד הכלכלה החג נחשב כמתחיל בשעה 20:00 בערב החג, ומסתיים ב-20:00 בערב שלמחרת (כך בשנת 2019 הגמול ישולם רק עבור עבודה שנעשתה אחרי השעה 20:00 ביום רביעי ה-08.05.2019, ולפני השעה 20:00 ביום חמישי ה-09.05.2019).

יש נוהג שונה לעובדי קבלן?

מי שמקבל שירות מקבלן בתחומי הניקיון, השמירה או ההסעדה, צריך לוודא שקבלן השירותים משלם לעובדיו את המגיע להם על עבודה או היעדרות ביום הזיכרון וביום העצמאות; ואף לדאוג שהקבלן מאפשר לעובדיו להיעדר מהעבודה ביום הזיכרון אם הם קרובי משפחה של חלל מערכות ישראל, או אם הם ביקשו לנצל את יום הזיכרון כיום בחירה בהתאם לתנאי חוק חופשה שנתית.

חוזה עבודה - למה לשים לב

זכויות וחובות העובדים בחג

עבודה ביום מנוחה - בעד ונגד

מלאו פרטים ועורך דין מומחה בתחום יחזור אלייכם לייעוץ ראשוני (ללא כל מחוייבות מצדכם)

קראתי את תקנון האתר ואני מקבל את תנאי השימוש


על המחבר

דרור ניר קסטל

דרור ניר קסטל

השאר תגובה

שינוי גודל גופנים
ניגודיות