fbpx
שוק ההון

קמטק בתוצאות שיא; המשך צמיחה ברבעון הראשון של 2019

רפי עמית, קמטק

קמטק בתקופה טובה - התוצאות עולות, המניה עולה, ובעלת השליטה פריורטק מוכרת 20% מהחברה בפרמיה של 30% על מחיר השוק. 

ועכשיו התוצאות ברבעון האחרון - תוצאות טובות, לצד המשך תחזית טובה ל-2019. על רקע התוצאולת אמר רפי עמית, מנכ"ל קמטק: "אנו ערים לאי הוודאות בשוק המוליכים למחצה, עם זאת אנו לא רואים שינוי משמעותי במגזרי הפעילות בהם אנו פועלים".

דגשים לתוצאות הרבעון הרביעי של 2018:

  • הכנסות הרבעון הרביעי הגיעו לשיא של 33.2 מיליון דולר, גידול של 28% ביחס לרבעון המקביל אשתקד, ומעל לגבול העליון של תחזית ההכנסות של החברה להכנסות של 32-33 מיליון דולר;
  • הרווח התפעולי על בסיס GAAP הסתכם ב-6.2 מיליון דולר, הרווח התפעולי על בסיס Non-GAAP הסתכם ב-9 מיליון דולר, המהווים 18.7% מההכנסות ו-20.7% מההכנסות, בהתאמה;
  • הרווח הנקי על בסיס GAAP הסתכם ב-5.8 מיליון דולר; הרווח הנקי על בסיס Non-GAAP הסתכם ב-6.4 מיליון דולר; המהווים צמיחה של 101% ו-85% ביחס לרבעון המקביל אשתקד, בהתאמה;
  • תזרים מזומנים חזק מפעילות שוטפת בסך 7.2 מיליון דולר.

דגשים לתוצאות שנת 2018:

  • ההכנסות בשנת 2018 הסתכמו ב-123.2 מיליון דולר; גידול של 32% ביחס לאשתקד;
  • רווח התפעולי על בסיס GAAP הסתכם ב-0 מיליון דולר;
  • הרווח התפעולי על בסיס Non-GAAP הסתכם ב-22.2 מיליון דולר, יותר מכפול ביחס לרווח בשנת 2017;
  • הרווח הנקי על בסיס GAAP הסתכם ב-18.7 מיליון דולר;
  • הרווח הנקי על בסיס Non-GAAP הסתכם ב-20.9 מיליון דולר; רווח למניה של 57 סנט לעומת 27 סנט ב-2017
  • תזרים מזומנים חזק מפעילות שוטפת בסך 8 מיליון דולר אשר הגדיל את יתרת מזומנים ל- 54.9 מיליון דולר נכון ל-31 לדצמבר 2018.

תחזית ההכנסות

הכנסות הרבעון הראשון של 2019 צפויות לגדול ל-33.5-34.5 מיליון דולר. הכנסות הרבעון הראשון מייצגות המשך צמיחה לעומת הרבעון הרביעי וכן גידול בשיעור של כ-25% ביחס לרבעון המקביל אשתקד.

רפי עמית, מנכ"ל קמטק אמר: "אנו מרוצים מאוד מהביצועים שלנו בשנת 2018. הצבנו מטרות שאפתניות במונחי הכנסות ושיפור הרווחיות ועמדנו בכולן ואף למעלה מכך. סיימנו את שנת 2018 עם גידול של למעלה מ-30% בהכנסות ורווח תפעולי של כ-20%. אנו ערים לאי הוודאות בשוק המוליכים למחצה, עם זאת אנו לא רואים שינוי משמעותי במגזרי הפעילות בהם אנו פועלים.

"מוקדם יותר השבוע דיווחנו על השקעה ושיתוף פעולה טכנולוגי עם כרומה, חברה טאיוואנית מובילה לציוד בדיקה ומדידה בדיוק גבוה. כרומה תאפשר לנו לחזק את נוכחותנו באסיה ובעיקר בטאיוואן, וכמו כן תאפשר לנו להרחיב את שווקי היעד שלנו באמצעות מינוף היכולות הטכנולוגיות שלנו לתחומים חדשים."

תוצאות כספיות לרבעון הרביעי של 2018

הכנסות קמטק הסתכמו ברבעון הרביעי של שנת 2018 ב-33.2 מיליון דולר, גידול של 28% לעומת הכנסות של 25.8 מיליון דולר ברבעון הרביעי של 2017.

הרווח הגולמי על בסיס GAAP הסתכם ברבעון הרביעי של שנת 2018 ב-16.7 מיליון דולר (50.4% מההכנסות), בהשוואה ל-12.3 מיליון דולר (47.7% מההכנסות) ברבעון הרביעי של 2017. הרווח הגולמי על בסיס non-GAAP הסתכם ברבעון הרביעי של 2018 ב-16.8 מיליון דולר (%50.6 מההכנסות), בהשוואה ל-12.3 מיליון דולר (47.8% מההכנסות) ברבעון הרביעי של 2017.

הרווח התפעולי על בסיס GAAP הסתכם ברבעון הרביעי של שנת 2018 ב-6.2 מיליון דולר (18.7% מההכנסות), בהשוואה לרווח תפעולי של 3.7 מיליון דולר (14.3% מההכנסות) ברבעון הרביעי של 2017. הרווח התפעולי על בסיס non-GAAP הסתכם ברבעון הרביעי של שנת 2018 ב-6.9 מיליון דולר (%20.7 מההכנסות), בהשוואה לרווח תפעולי non-GAAP של 3.8 מיליון דולר (14.8% מההכנסות) ברבעון הרביעי של 2017.

הרווח הנקי על בסיס GAAP הסתכם ברבעון הרביעי של שנת 2018 ב-5.8 מיליון דולר או 16 סנט למניה בדילול מלא, בהשוואה לרווח נקי על בסיס GAAP מפעילות נמשכת של 3.3 מיליון דולר או 9 סנט למניה בדילול מלא ברבעון הרביעי של 2017. הרווח הנקי על בסיס non-GAAP הסתכם ברבעון הרביעי של שנת 2018 ב-6.4 מיליון דולר או 17 סנט למניה בדילול מלא, בהשוואה לרווח נקי על בסיס non-GAAP מפעילות נמשכת של 3.5 מיליון דולר או 10 סנט למניה בדילול מלא ברבעון הרביעי של 2017.

נכון ל-31 בדצמבר 2018, היו בידי קמטק מזומנים, שווי מזומנים ופיקדונות לזמן קצר בהיקף של 54.9 מיליון דולר, בהשוואה ל-48.3 מיליון דולר ב-30 בספטמבר 2018. במהלך הרבעון החברה החברה ייצרה תזרים מזומנים חיובי של 7.2 מיליון דולר.

תוצאות כספיות לשנת 2018

הכנסות קמטק הסתכמו בשנת 2018 ב-123.2 מיליון דולר, גידול של 32% בהשוואה להכנסות של 93.4 מיליון דולר בשנת 2017.

 הרווח הגולמי על בסיס GAAP הסתכם בשנת 2018 ב-60.8 מיליון דולר (49.4% מההכנסות), בהשוואה ל-45.5 מיליון דולר (48.7% מההכנסות) בשנת 2017.

הרווח הגולמי על בסיס non-GAAP הסתכם בשנת 2018 ב-61.2 מיליון דולר (49.7% מההכנסות), בהשוואה ל-45.6 מיליון דולר (48.7% מההכנסות) בשנת 2017.

הרווח התפעולי על בסיס GAAP הסתכם בשנת 2018 ב-20.0 מיליון דולר (16.3% מההכנסות), בהשוואה להפסד תפעולי של 3.0 מיליון דולר בשנת 2017. ההפסד התפעולי בשנת 2017 כולל הוצאה חד פעמית בסך של 13 מיליון דולר במסגרת הסכם פשרה.

הרווח התפעולי על בסיס non-GAAP הסתכם בשנת 2018 ב-22.2 מיליון דולר (18.0% מההכנסות), בהשוואה לרווח תפעולי של 10.4 מיליון דולר (11.1% מההכנסות) בשנת 2017.

הרווח הנקי על בסיס GAAP הסתכם בשנת 2018 ב-18.7 מיליון דולר או 52 סנט למניה, בהשוואה לרווח נקי של 1.7 מיליון דולר או 5 סנט למניה בדילול מלא בשנת 2017.

הרווח הנקי על בסיסNon-GAAP  הסתכם בשנת 2018 ב-20.9 מיליון דולר או 57 סנט למניה בדילול מלא, בהשוואה לרווח נקי של 9.6 מיליון דולר או 27 סנט למניה בדילול מלא בשנת 2017.

 

פריורטק מוכרת 20% מקמטק בפרמיה של 30% לכרומה הטיוואנית

 

חיסכון לכל ילד - מה זה? ואיך תבחרו חיסכון מתאים?

 

ככה תשקיעו את הכסף שלכם לבד...

 

השקעה במניות או השקעה בדירה - מה עדיף?

 

מלאו פרטים וקבלו הצעה  אטרקטיביות לניהול חשבון ניירות ערך.

 

קראתי את תקנון האתר ואני מקבל את תנאי השימוש


על המחבר

עמית בר

עמית בר

השאר תגובה

שינוי גודל גופנים
ניגודיות