מדריכי השקעות    מדריכי קרנות נאמנות    

קרנות כספיות: מה הן, ומתי הן הכי אטרקטיביות?

FREEPIK
מעודכן ל-06/2023

במה הן דומות לפיקדון בנקאי, במה הן שונות, כמה אפשר להשקיע, ומתי הסיכוי הכי גבוה להרוויח מהן. כל מה שצריך לדעת על קרנות כספיות 

הנה חידה: מהו אפיק השקעה סולידי, שדומה מאוד לפיקדון בנקאי אבל אינו כזה?

הנה התשובה: קרנות כספיות.

קרנות כספיות הן סוג של קרנות נאמנות שמחויבות להשקיע באפיקים לטווח קצר (של כמה חודשים) ברמת סיכון נמוכה. בחודשים האחרונים, על רקע עליית הריבית שנמצאת כבר ברמה של 4.75% ועומדת להמשיך לעלות, הפכו הקרנות הכספיות למכשיר השקעה מנצח. במק"מ מקבלים תשואה צפויה של  קרוב ל-4.6% (הרחבה כאן) ובפיקדונות אפשר לקבל 4.5%-4.6%, אבל רק אם סוגרים את הכסף לשנה (הרחבה כאן). בפיקדונות לזמן קצר בבנקים אתם עדיין מקבלים ריבית שנתית של 0.5%-1% אולי קצת יותר. אבל בקרנות כספיות אתם מקבלים בסביבות 4% בשנה. כלומר, כאשר מדובר בהשקעה לזמן של חודשים, עדיפה קרן כספית, כאשר מדובר על השקעה לטווח של שנה יש יתרון לפיקדון עם ריבית קבועה. אבל הפיקדון הוא לשנה בלי אפשרויות יציאה. בקרן כספית אתם יכולים לצאת בכל רגע. אגב, תיזהרו מקרנות כספיות שלוקחות-גובות שיעור הוספה. מדובר על הפרש בין שער קנייה למכירה, זו עמלה שהיתה נהוגה פעם ופה ושם מחזירים אותה. בקרנות כספיות יש גופים שהחזירו אותה ואז יש גם לחשב את העמלה הזו. ככלל, הקרנות הכספיות הן ללא עמלות קנייה ומכירה וגם לא משלמים עליהן מס (כי הן רחוקות מתשואת המדד).

ואיך זה שבקרנות כספיות יש תשואה טובה? 

מהסיבה הפשוטה – מדובר בקרן של מיליארדים עם כוח מיקוח מול הבנקים ועם גמישות בהשקעות.

פירושו של התנאי שמחייב את הקרנות להשקיע באפיקים לטווח קצר הוא שמשך החיים הממוצע של כלל הנכסים בקרן לא יעלה על 90 יום בכל עת, כאשר הקרנות מחויבות על פי תשקיף להשקיע רק בפיקדונות בנקאיים שקליים לא צמודים, במלוות קצרי מועד (מק"מ), בניירות ערך מסחריים (נע"מ) לא צמודים בדירוג 1A או מקביל לו, ובאיגרות חוב לא צמודות בדירוג AA ומעלה עם זמן לפדיון שאינו עולה על שנה.

מדובר כאמור על אפיק השקעה סולידי, שמהווה תחליף לפיקדונות הבנקאיים. (פיקדון בבנק – כל מה שצריך לדעת)

בדומה לקרנות הנאמנות, גם הקרנות הכספיות מפוקחות בידי רשות ניירות ערך.

יש קרנות כספיות שקליות וקרנות כספיות שצמודות למטבע חוץ.

הקרנות הכספיות נחשבות למוצר פופולרי בעולם. בארה"ב הן נקראות Money Market Fund. בישראל הן הושקו לראשונה בשנת 2008 וגייסו בהתחלה מיליארדי שקלים.

אלא שבערך מאז, בגלל המשבר הפיננסי בשוקי ההון והמשבר הריאלי שבא בעקבותיו, הורדו הריביות בעולם לרמות אפסיות, ושהו שם מאז במשך שנים רבות. במצב הזה התמסמסה האטרקטיביות של הקרנות הכספיות, באין להן אפשרות להניב תשואה.

אבל שנת 2022 הביאה איתה מפנה מבורך לפחות מבחינת הקרנות הכספיות. התפרצות אינפלציונית, שנבעה מסגרי הקורונה המתמשכים, שיבוש בשרשרות האספקה ומלחמת רוסיה ואוקראינה, אילצה בנקים מרכזיים בעולם לפתוח במהלך של העלאות ריבית שנמצא עדיין בעיצומו.

העלאות הריבית האלה מגדילות את פוטנציאל התשואה של הקרנות הכספיות ואת האטרקטיביות שלהן.

ואומנם, קטגוריית הקרנות הכספיות השקליות מרכזת, נכון לסוף יוני 2022, השקעות בהיקף מצרפי של כ־14.5 מיליארד שקל ב־16 קרנות, לאחר שצברה כ־2.6 מיליארד שקל מתחילת השנה.

כמה ואיך משקיעים?

אין הגבלת מינימום על השקעה בקרן כספית. ניתן להשקיע גם סכום נמוך בהיקף של כמה מאות שקלים ומעלה, אבל מאחר שהבנק גובה עמלת דמי משמרת שנתית עבור אחזקת הקרן, ייתכן שהשקעה של סכומים קטנים אינה כדאית. ההשקעה נעשית בסכום חד פעמי או בהוראת קבע.

קרנות כספיות – יתרונות

כאמור, בישראל פועלות 16 קרנות כספיות שקליות. עד סוף 2022 נעו דמי הניהול בהן בין 0.02% בלבד ל־0.17%, לעומת דמי הניהול הממוצעים בתעשיית קרנות הנאמנות בישראל, שעומדים על פי נתוני רשות ניירות ערך על 0.68%. עם זאת, בתחילת 2023 הודיעו 11 מתוך 16 הקרנות על העלאת דמי הניהול וכעת מדובר על ממוצע דמי ניהול של 0.13%.

יתרון נוסף של הקרנות הכספיות הוא שאין תשלום מס אם אין רווחים ריאליים, כלומר האינפלציה מקוזזת מהרווח. זאת לעומת פיקדון בנקאי, שממוסה ב־15% על הרווח הנומינלי ללא התחשבות באינפלציה.

עוד יתרון חשוב הוא שניתן לקנות ולמכור קרנות כספיות כל יום ללא קנס שבירה, בניגוד לנהוג בפיקדונות בנקאיים, שאינם סחירים ולכן יש להמתין עד לתאריך הפירעון על מנת לשחררם.

יתרון רביעי הוא שהרווחים מקרן כספית ניתנים לקיזוז מרווחי השקעות אחרים, בעוד רווחים מפיקדונות לא ניתן לקזז (פיקדון או קרן כספית?)

קרנות כספיות – חסרונות

כאמור, האטרקטיביות של הקרנות הכספיות תלויה בגובה הריבית במשק, וזהו החיסרון העיקרי שלהן. כל עוד הריבית במשק אפסית, הן לא יניבו כל תשואה עודפת למשקיעים. אבל בעיצומה של 2022, שהביאה איתה כאמור מפנה עולמי באינפלציה ובריבית, גם האטרקטיביות של הקרנות הכספיות משתנה, ולטובה.

קרנות נאמנות – יתרונות וחסרונות

פיקדון בבנק – כל מה שצריך לדעת