fbpx
פיקדונות

בנק הפועלים מציע "חיסכון צמרת ברירה חדשה" - מזכה במענק שקלי קבוע או בהצמדה מלאה למדד

בנק הפועלים

בנק הפועלים מציע חסכון "צמרת ברירה חדשה" לתקופות של 5, 7 או 10 שנים; הלקוח יזוכה בסכום הגבוה מבין האפשרויות: מענק שקלי קבוע או הצמדה מלאה למדד המחירים לצרכן

בנק הפועלים מציע חיסכון "צמרת ברירה חדשה" לתקופות של 5, 7 או 10 שנים - לפי בחירת הלקוח. בתום תקופת החיסכון הלקוח יזוכה בסכום הגבוה (ברוטו לפני ניכוי מס) מבין שתי האפשרויות הבאות: מענק שקלי קבוע או הצמדה מלאה למדד המחירים לצרכן (ללא ריבית). תכנית החיסכון ללא תחנות יציאה.

המענק יקבע בהתאם לסכום ההפקדה בפועל ויחושב במונחי ריבית דריבית שנתית. למפקידים החל מ-100,000 ש"ח יינתן מענק בשיעור צבור של 7% (ריבית מתואמת בשיעור שנתי של 1.3624%). סכום מינימום להפקדה: 1,000 שקל. אופן ההפקדה: חד פעמי. אין מועדי משיכה/ תחנות יציאה.

אפשרות א' – מענק/ריבית: קרן ההפקדה והמענק/ ריבית אינם צמודים למדד. המענק מהווה את סך הריבית השנתית המתואמת בגין מלוא תקופת החיסכון, וישולם בתום מלוא תקופת החיסכון.

אפשרות ב' – הצמדה למדד המחירים לצרכן: קרן ההפקדה צמודה למדד המחירים לצרכן בלבד ולא משולמת כל ריבית נוספת.

תנאי שבירה:
- עד 24 חודשים – אין אפשרות למשיכת כספים מתוכנית החיסכון.
- במשיכה מתום 24 חודשים ולפני תום 60 חודשים - תשולם קרן ההפקדה בלבד ללא מענק/ריבית או הצמדה למדד .
- במשיכה מתום 60 חודשים ולפני תום 96 חודשים - ישולם 35% משיעור המענק/ריבית על פי סכום הקרן הנמשך, מחושב באופן יחסי לתקופת החיסכון בפועל.
- במשיכה מתום 96 חודשים ולפני תום תקופת החיסכון - ישולם 50% משיעור המענק/ ריבית על פי סכום הקרן הנמשך, מחושב באופן יחסי לתקופת החיסכון בפועל.

מיסוי: נכון ליום פתיחת התוכנית, הרווחים שנצמחו, שהופקו או שנצברו מיום פתיחת התוכנית, חייבים בניכוי מס במקור ליחיד, כדלהלן:
- במידה והלקוח מזוכה על פי אפשרות א' – 15% על הרווחים הנומינליים.
- במידה והלקוח מזוכה על פי אפשרות ב' – פטור ממס.
בכל מקרה המיסוי יהיה על פי הדין שיחול באותה עת.

מדריכים וכלים פיננסים:
מדריך פיקדון - כל מה שצריך לדעת על פיקדונות לפני שמשקיעים בהם
מק"מ (מלווה קצר מועד) - כל מה שצריך לדעת והאם הוא מהווה אלטרנטיבה לפיקדוןנות שקליים?
פיקדונות הבנקים - עדכון של פיקדונות הבנקים
פיקדון מובנה - מדוע זאת אפשרות מעניינת  להשקיע את הכסף
פיקדונות מובנים - עדכון של פיקדונות מובנים
 מחשבון פיקדון - ככה תוכלו לדעת כמה יהיה לכם בסוף תקופת ההפקדה

לקבלת הצעה לפיקדון אטרקטיבי – מלא פרטים ויחזרו אלייך בהקדם

קראתי את תקנון האתר ואני מקבל את תנאי השימוש


על המחבר

מערכת הון

מערכת הון

השאר תגובה

שינוי גודל גופנים
ניגודיות