fbpx
חדשות

האפוטרופסה הכללית לבנקים: קדמו הנפקת כרטיסי חיוב בחשבונות של מי שמונה להם אפוטרופוס

צילום: לשכת העיתונות הממשלתית

האפוטרופסה הפיצה לבנקים נייר עמדה בנושא. הכוונה היא לכרטיסי חיוב הן למי שמונה לו אפוטרופוס והן לאפוטרופוס עצמו. העדר האפשרות לעשות שימוש בכרטיס חיוב מכבידה ומקשה על ההתנהלות הכספית היומיומית של האפוטרופוס והאדם עליו הוא אחראי

האפוטרופסה הכללית, סיגל יעקבי, הפיצה נייר עמדה לבנקים, שתכליתו לעודד ולקדם הנפקה של כרטיסי חיוב מסוגים שונים ובתנאים שפורטו בנייר העמדה, לפי העניין, בחשבון בנק של אדם שמונה לו אפוטרופוס, הן עבור האפוטרופוס עצמו והן עבור האדם.

חשבונות בנק של אדם שמונה לו אפוטרופוס נחשבים לרוב לחשבונות בסיכון. על כן, נמנעו הבנקים במקרים רבים מלהנפיק לאפוטרופוס כרטיסי חיוב בחשבונות אלה, אף שהשימוש בכספים בחשבון בידי האפוטרופוס, הינו לצרכיו ולטובתו של בעל החשבון – האדם שלו מונה אפוטרופוס. העדר האפשרות לעשות שימוש בכרטיס חיוב במקרים אלה מכבידה ומקשה על ההתנהלות הכספית היומיומית ובמקרים רבים מחייבת את האפוטרופוס, שבמרבית המקרים הינו בן משפחה מדרגה ראשונה של האדם, להגיע פיזית לסניף הבנק לצורך ביצוע פעולות כספיות לצורכי האדם ואף למשיכת מזומן. מטבע הדברים, הקשיים הללו רק התחדדו והתעצמו בתקופת הקורונה.

אפוטרופוס לענייני רכוש מתמנה בידי בית המשפט כדי לנהל את ענייניו הכספיים והרכושיים של אדם, כולם או חלקם, אם בית המשפט משתכנע שאותו אדם אינו יכול לדאוג לענייניו בעצמו. במרבית המקרים, כאמור, מדובר בקרוב משפחה מדרגה ראשונה של האדם. הנפקת כרטיסי חיוב לאפוטרופסים תקל על התנהלותם היומיומית, תאפשר להם להתפנות למילוי תפקידם כאפוטרופסים ולהקדיש את זמנם ומרצם לטיפול באדם ולמתן מענה לצרכיו. זאת, מבלי לגרוע מהיכולת לקיים בקרה על פעולת האפוטרופוס כמתחייב על פי הדין.

נייר העמדה שהופץ מתייחס גם לאפשרות הנפקת כרטיסי חיוב מתאימים בחשבון לשימושו של האדם עצמו (למשל כרטיס חיוב נטען בסכום שמתאים לצרכיו החודשיים), כדי לאפשר לו להתנהל מבחינה כספית באופן עצמאי ולהקנות לו אוטונומיה בביצוע פעולות, במגבלות המתאימות, בכספיו שלו.

הצורך בנייר העמדה התחדד במסגרת דיונים משותפים המתקיימים עם הבנקים, כדי לתת מענה לחששות ולהסתייגויות שהעלו הבנקים, לפיהן יהיה בהנפקת כרטיסי חיוב בחשבונות אפוטרופסות משום הפרה של חובת הזהירות של הבנק בחשבונות אפוטרופסות. כדי לקדם את הנושא, ביקשו הבנקים כי תינתן עמדה עקרונית של האפוטרופסה הכללית בסוגיה של הנפקת כרטיסי חיוב לסוגיהם, כך שיובהר, שעצם הנפקת כרטיס החיוב בנסיבות אלה, כשלעצמה, אינה מהווה, מבחינת האפוטרופוס הכללי, הפרה של חובת הזהירות של הבנקים. זאת, כמובן, מבלי לגרוע משיקול דעתו הפרטני של הבנק בהנפקת כרטיסי חיוב בחשבון מסוים, לאדם או לאפוטרופוס, בהתאם לנסיבות העניין.

לדברי יעקבי, האפוטרופסה הכללית, "כולי תקווה, שנייר העמדה ייתן מענה לחסמים שקיימים כיום בהנפקת כרטיסי חיוב לאדם ולאפוטרופוס ושבעקבותיו יאפשרו הבנקים לאפוטרופוס ולאדם שימוש בכרטיסי חיוב מתאימים. העדר האפשרות של האפוטרופוס לעשות שימוש בכרטיס חיוב מטילה נטל משמעותי על יכולת ההתנהלות שלו במתן מענה לצרכיו של האדם בו הוא מטפל. אני רואה חשיבות רבה אף יותר במתן האפשרות לאדם שמונה לו אפוטרופוס להתנהל באופן עצמאי בכספיו שלו, במסגרת יכולותיו והבנתו, במטרה לכבד את האוטונומיה שלו ואת רצונו - ערכים שחשוב לנו לקדם ביחס לאנשים עם מוגבלויות".

מה זה אפוטרופוס?

מה שכרו של אפוטרופוס?

רוצים לחסוך בפיקדון? מלאו פרטים, ונציג מקצועי יחזור אליכם בהקדם

קראתי את תקנון האתר ואני מקבל את תנאי השימוש


על המחבר

מערכת הון

מערכת הון

השאר תגובה

שינוי גודל גופנים
ניגודיות