fbpx
חדשות

הוקפא לוח הזמנים בחוק תכנון ובנייה, למעט חריגים

 

אושרו התקנות לשעת חירום שקידמו מינהל התכנון, משרד האוצר ומשרד המשפטים. תקנות אלו נועדו כדי לסייע לענף הנדל"ן, תוך יצירת איזון בין המשך פעילות התכנון והרישוי לבין הנחיות משרד הבריאות.

תקנות אלה מקפיאות את לוח הזמנים שנקבע בחוק התכנון והבניה ובחוק לקידום הבניה במתחמים מועדפים לדיור. צעד זה ננקט כדע שבין היתר, לא תיפגע זכותו של הציבור ליטול חלק ולהשמיע את עמדתו בהליך התכנון והרישוי, ולא תיפגע האפשרות להגשת עררים. לצד זאת, הוחרגו במסגרת התקנות, מספר סעיפים שלגביהם יוותר מניין הימים כקבוע בחוק היום. סעיפים אלה, מתייחסים לפעולות שחשוב לבצען, כדוגמת מתן הרשאה למבנה דרך ופרסום החלטות של מוסדות התכנון בהתאם למועד הקבוע בחוק, מתוך רצון לייצר שקיפות. יצוין כי בסעיפים שהוחרגו אין משום פגיעה בזכותו של הציבור הרחב להיות שותף להליכי התכנון והרישוי.

כדי להקל על תהליך הרישוי, נקבע במסגרת התקנות כי רשויות רישוי יוכלו להנפיק טופס 4 בתנאים מקלים. קביעה זו בתקנות מעניקה שיקול דעת לרשות הרישוי להנפיק תעודת גמר אף  אם לא מולאו כל התנאים, זאת תוך הבטחת יציבות ובטיחות המבנה ועמידה בתנאים שנקבעו בחוק.

מנכ"לית מינהל התכנון, דלית זילבר: "אנו מודעים לחשש הברור שקיים עם האטת קצב העבודה במערך התכנון והרישוי, ושותפים לתחושת האתגר הגדול שאיתו כל המדינה מתמודדת הניצב גם לפתחנו. כולי תקווה כי בכוחות משותפים נצליח לעמוד בו. אנו עומדים כאן לכל שאלה, הבהרה ומקווים ביחד אתכם לימים שקטים יותר".

בתוך כך, מינהל התכנון קיים הערכת מצב עם גורמי ממשלה נוספים, מתוך רצון לתת מענה לצו השעה והחליט לנקוט בצעדים הבאים:

 1. מינהל התכנון הוציא בתאריך 23.03.20 נוהל לגבי פעילות מוסדות התכנון הארציים והמחוזיים בעת משבר הקורונה. הנוהל קובע תנאים לקיום דיונים במוסדות התכנון הארציים והמחוזיים, זאת תוך עמידה בהנחיות משרד הבריאות והבטחת שקיפות הדיון ותקינות ההליך.

 

 1. מעבדות המאשרות לפי חוק התקנים ומכוני הבקרה לפי חוק התכנון והבניה, הוגדרו כמפעלים שרשאים להמשיך לפעול (במגבלות שנקבעו שם), וזאת בשל היותם גורמים חיוניים כחלק הכרחי בתהליך הרישוי.

 

 1. עובדי רשות הרישוי (בודקי רישוי, מידענים, פקחים) הוגדרו עובדים חיוניים, כדי שתהליך הרישוי לא יפגע.

בדומה ליתר גופי הממשלה, מינהל התכנון עובר למתכונת של עבודת עובדים חיוניים בלבד. מתוך הבנה בחשיבות של המשך הפעלת מערכת התכנון והרישוי. חלק מעובדי מערכת רישוי זמין ומערכת תכנון זמין הוגדרו כחיוניים, על מנת לספק את המשך תפקוד המערכות בעת הזו.

במינהל התכנון מודאגים יותר מתחבורה מאשר מדיור

מינהל התכנון: יעד של 30 אלף יחידות דיור בהתחדשות עירונית

רוצים לחסוך בפיקדון? מלאו פרטים, ונציג מקצועי יחזור אליכם בהקדם

  קראתי את תקנון האתר ואני מקבל את תנאי השימוש


  על המחבר

  דרור ניר קסטל

  השאר תגובה

  שינוי גודל גופנים
  ניגודיות