fbpx
פיקדונות

הפועלים בחיסכון שקלי לשלוש שנים - 0.6% בשנה

בנק הפועלים

בנק הפועלים מציע ללקוחותיו חיסכון במבצע – "חיסכון עולה בדרך שלך" . מדובר על תוכנית חיסכון שקלית (לא צמודה) ל-3 שנים, עם ריבית עולה ותחנות יציאה מתום שנה וחצי וכל חצי שנה לאחר מכן. בבנק קוראים למוצר חיסכון שקלי, אבל אין ממש הבדל בין חיסכון שקלי לפיקדון שקלי.

בבנק מוסיפים כי הריבית תחושב במונחי ריבית דריבית חצי שנתית לפי הריבית הנומינלית השנתית בגין תקופת החיסכון בפועל. למפקידים החל מ- 50,000 ש"ח תינתן ריבית קבועה ועולה, כלומר ככול שנשארים יותר זמן עם הפיקדון/ חיסכון מרוויחים יותר (תשואה גבוה יותר).

והנה התשואה – בשנה וחצי הראשונות הריבית הנומינלית השנתית היא 0.25%.

בחצי השנה שלאחר מכן הריבית השנתית תעלה ל-0.45% ויחד עם הריבית לתקופה הקודמת מדובר בריבית מתואמת ממוצעת של 0.3%. כלומר, למי מפקיד היום בידיעה שהוא נשאר שנתיים הרי שמדובר בריבית שקלית קבועה של 0.3%.

בחצי השנה שלאחר מכן, הריבית תעלה ל-0.65% ותעלה את ממוצע הריבית המתואמת השנתית ל-0.37%. בחצי השנה האחרונה הריבית תהיה גבוה –1.75% , והיא תעלה את הריבית השנתית הממוצעת ל-0.6%.  במילים פשוטות, למי שמעוניין לחסוך לשלוש שנים יש אפשרות להשיג תשואה של 0.6% בשנה (למשקיעים שיש ברשותם מעל 50 אלף שקל להשקעה בפיקדון/ חיסכון זה).

תחנות היציאה בפיקדון הם לאחר שנה וחצי וכל חצי שנה שלאחר מכן. כאן, תוכלו לקבל את הפרטים המלאים על הפיקדון.

בפועלים מציעים פיקדון נוסף - "דאבל שקל שקל"  - פיקדון שקלי משולב ל-30 חודשים, כאשר ב-15 החודשים הראשונים הריבית השקלית קבועה וידועה מראש (ללא הצמדה), וב-15 חודשים הנוספים הריבית השקלית  משתנה, כנגזרת מ"ריבית הפריים" בניכוי מרווח קבוע. הריבית בשתי התקופות מחושבת כריבית דריבית שנתית. סכום המינימום להפקדה – 10,000 ש"ח וכאן תוכלו לראות את הריבית שמציע בנק הפועלים ופרטים נוספים על הפיקדון.

על רקע הריבית הנמוכה, הפיקדונות הפכו להיות בשנה האחרונה אטרקטיביים יותר מהקרנות נאמנות הכספיות והשקליות, בעיקר בגלל שבקרנות האלו משלמים דמי ניהול שלרוב מאפסים את התשואה ואף מעבירים אותה למינוס. במערכת הבנקאית נכון לתחילת 2016 מנהלים פיקדונות בהיקף העולה על 300 מיליארד שקל.

איזה סוגי פיקדונות קיימים?

 פיקדון לא צמוד -  פיקדון בשקלים שאינו צמוד למדד, ולא רק למד המחירים לצרכן; הוא גם לא צמוד לשער של מטבע חליפין. הפיקדון מניב ריבית שקשורה ותלויה בריבית הפריים. רוב הפ]יקדונות כאן הן פיקדונות שקליים (לרבות הפיקדון/ חיסכון של פועלים שמפורט לעיל).

פיקדון צמוד למדד המחירים לצרכן -  בפיקדונות אלה מקבל המשקיע את השינויים במדד המחירים לצרכן. כלומר, הקרן והריבית השוטפת, צוברות את עליית המדד, הם תשולמנה למפקיד בסוף התקופה בהתאם למדד בתום התקופה לעומת המדד בתחילת התקופה.

פיקדון צמוד למט"ח (פצ"ם) – פיקדונות שמתנהלים אמנם בשקלים, אבל הם צמודים לשער החליפין, לרוב לשער הדולר. פיקדון זה נושא מעבר להצמדה למטבע, גם ריבית נקובה. גם בהקשר לפיקדון צמוד מט"ח יש לבדוק אם קיים שער רצפה, ומעבר לכך להבין את מנגנון ההצמדה, לאיזה שער חליפין יש להתייחס, מקובל שזה השער היציג, אבל יש פיקדונות שהבסיס הצמדה שלהם הוא שער ההמחאות וההעברות.

פיקדון במטבע חוץ -   פיקדון שהמתנהל במט"ח. פיקדון זה נושא ריבית, אבל הבנקים משלמים ריבית על הפיקדון רק מעבר לסכום מסוים  שהם קובעים. שיעור הריבית בפיקדון זה תלוי בריבית של המטבע שבו הוא מתנהל, כגון לייבור דולרי, לייבור אירו .

פיקדון מובנה - פיקדון שיש לו רצפה, המשקיעים מקבלים את קרן ההשקעה המקורית (הנומינלית), שאמנם מבטאת הפסד, אבל מנגד המשקיעים יכולים ליהנות ממענק תשואה בהתרחש אירוע מסוים שקשור לנכס הבסיס (יכול להיות מדדי מניות, מניות, מט"ח , סחורות ועוד).

מדריכים וכלים פיננסים:
מדריך פיקדון - כל מה שצריך לדעת על פיקדונות לפני שמשקיעים בהם
מק"מ (מלווה קצר מועד) - כל מה שצריך לדעת והאם הוא מהווה אלטרנטיבה לפיקדוןנות שקליים?
פיקדונות הבנקים - עדכון של פיקדונות הבנקים
פיקדון מובנה - מדוע זאת אפשרות מעניינת  להשקיע את הכסף
פיקדונות מובנים - עדכון של פיקדונות מובנים
 מחשבון פיקדון - ככה תוכלו לדעת כמה יהיה לכם בסוף תקופת ההפקדה

לקבלת הצעה לפיקדון אטרקטיבי – מלא פרטים ויחזרו אלייך בהקדם

קראתי את תקנון האתר ואני מקבל את תנאי השימוש


על המחבר

מערכת הון

מערכת הון

השאר תגובה

שינוי גודל גופנים
ניגודיות