fbpx
חיסכון פנסיוני

מה צריכים לדעת זוגות נשואים על פנסיה; ולמה חשוב ליישם זאת כמה שיותר מוקדם?

מעודכן ל-07/2021

עומדים להתחתן? התחתנתם? יש לכם ילד? לא משנה באיזה שלב אתם, תתחילו לחשוב על הפנסיה. ובכלל, כמה שיותר מוקדם עדיף. אם לא עשיתם זאת עד לחתונה, חתונה ומעבר לחיים משותפים מכל הבחינות (כמעט) הם זמן טוב לארגן את החיסכון הפנסיוני ולהבין מי מקבל מה ובאילו תנאים.

אם אתם רווקים, נשואים, גרושים או אלמנים יש  לכך משמעות שעלולה להיות לעיתים חשובה מאוד בכל הנוגע למקרה שבו המבוטח נפטר, לא עלינו.

אם לא שיניתם סטטוס בקרן הפנסיה בן הזוג עלול להישאר ללא ביטוח

אם התחתנתם ואין לכם ילדים, ושכחתם לעדכן את הפנסיה - בן זוגכם עשוי להישאר לא כל כיסוי ביטוחי או מקרה אחר ,רווק שהורה לשלם "לילדיו", עשוי לשלם הרבה  כסף על כיסוי ביטוחי מיותר מבחינתו.

נסביר, קרן פנסיה מקיפה חדשה מקנה שלושה סוגי כיסויים ביטוחיים: כיסוי למקרה פטירה - תשלום קצבה לשאירי הנפטר, כיסוי למקרה נכות - תשלום לעמית במקרה אובדן כושר עבודה, וכיסוי למקרה זקנה - תשלום קצבת זקנה לכל אורך חיי העמית.

כיסוי למקרה פטירה כאמור מקנה לשאיריו של המבוטח זכות לקבל קצבת שאירים חודשית עד סוף ימיהם,  אם מדובר בבני זוג, והילדים יקבלו קצבה עד הגיעם לגיל 21. ישנם מקרים שגם הורים נחשבים שאירים לעניין זה, אך מדובר במקרים נדירים.

אם אין שאירים הזכאים לקצבה לפי תקנון הקרן, ישולמו כספי הפיצויים כסכום חד פעמי לשאירים המוגדרים בחוק פיצויי פיטורים, ואילו כספי התגמולים ישולמו כסכום חד פעמי למוטבים שקבע המבוטח. אם לא קבע העמית מוטבים, ישולמו הכספים ליורשיו על  צוואה או צו ירושה.

במקרה של פטירת העמית, יקבלו שאיריו, ובהם בני הזוג, קצבה חודשית עד לגובה של 100% מהשכר המבוטח שהיה לו בקרן הפנסיה ערב פטירתו.
60% מהשכר המבוטח
 אם למבוטח יש כיסוי מרבי לשאירים (100%), הכיסוי בקרן פנסיה לבני הזוג יעמוד על 60% מהשכר המבוטח. כמו כן, יתום יחיד זכאי בנוסף ל-40% מהשכר המבוטח. אם יש יותר מיתום אחד, כל היתומים יקבלו 40% מהשכר המבוטח בחלוקה שווה. אם אין בן זוג, היתומים יקבלו 100% מהשכר המבוטח.

אם אין כיסוי ביטוחי לשאירים , יקבלו שאיריו קצבה אשר תחושב לפי הסכום אותו חסך בלבד . מגיל 60 קרן הפנסיה מאפשרת לעמיתיה לוותר על כיסוי ביטוחי לשאירים. גם אם אין שאירים אפשר לבקש מקרן הפנסיה מידי שנתיים או כשמשתנה המצב המשפחתי, לבטל את הביטוח לשאירים כיוון שאין לו רלוונטיות. עלויות הביטוח שבוטל יועברו למרכיב החיסכון לצורך הגדלת קצבת הזקנה .

עמית שוויתר על כיסוי ביטוחי לשאירים והתחתן או שנולד לו ילד בתקופת הוויתור על הכיסוי הביטוחי, למרות שטרם חזר מהוויתור - יהיו שאריו זכאים לקצבת שארים, אם העמית נפטר בתוך 90 יום ממועד הנישואים או ממועד הלידה כאילו לא וויתר על הכיסוי הביטוחי. אבל אם חלפו יותר מ-90 ימים ממועד החתונה/לידה - השאירים יהיו זכאים לקצבת שאירי עמית לא מבוטח כפי שהזכרנו קודם.

יש גם מקרים שבהם לא תשולם קצבת שאירים, למרות שהעמית היה מבוטח. כך ישנם שני מקרים עיקריים שבהם למרות שהעמית היה מבוטח בעת פטירתו, שאיריו לא יהיו זכאים לקבל קצבת שאירים. המקרה הראשון הוא הגשת תביעה לקרן הפנסיה באיחור. אם שאירי העמית תבעו את קרן הפנסיה לאחר 7 שנים ממועד פטירת העמית, קרן הפנסיה תדחה את בקשתם. המקרה השני הוא תקופת אכשרה - תקופה בת 60 חודשים ממועד ההצטרפות המקורי לקרן שבה אין לעמית זכאות לכיסוי ביטוחי בשל אירוע הנובע ממחלה או תאונה וכו' שאירעו או החלו לפני מועד ההצטרפות.

איך בני זוג צריכים לנהל את הפנסיה

מה קורה לכספי הפנסיה לאחר הגירושין?

מי מקבל את כספי הפנסיה כשהמבוטח נפטר? כדאי לבדוק ואפשר לשנות

לקבלת הצעה אטרקטיבית לניהול קרן השתלמות בגוף מוביל – מלאו פרטים ויחזרו אליכם בהקדם

  קראתי את תקנון האתר ואני מקבל את תנאי השימוש


  על המחבר

  דרור ניר קסטל

  השאר תגובה

  שינוי גודל גופנים
  ניגודיות