fbpx
חדשות

פסיקה: בוטל נוהל של משרד השיכון שלפיו מקבלות מזונות לא יכולות לקבל דיור ציבורי

גירושין - איך מחלקים את ההון

השופטת קבעה שהנוהל עד כה מהווה אפליה וסותר נהלים אחרים של המשרד

בית המשפט המחוזי ביטל נוהל של משרד השיכון, שלפיו נשים שמקבלות קצבת מזונות במקום הבטחת הכנסה לא יכולות לקבל דיור ציבורי. ההחלטה צפויה להיכנס לתוקפה בעוד שנה, כדי שהמשרד ייערך.

הפסיקה נבעה מתביעה של אם חד הורית לשלושה ילדים, לאחר שמשרד השיכון דחה את כל בקשותיה הקודמות לקבל דיור ציבורי וסיוע בשכר דירה.  כמי שזכאית לקצבת מזונות לא יכלה לעמוד במבחן המוכיח שאינה יכולה לעבוד, שזהו אחד התנאים לקבלת דיור ציבורי.

לפי נוהלי משרד השיכון בין היתר  צריך לעמוד במבחן תעסוקה שבוחן אם הפונה ממצה את יכולת ההשתכרות שלו, כלומר באמת מנסה להתפרנס בכוחות עצמו. כיוון שהתובעת קיבלה קצבת מזונות, נשללה ממנה האפשרות להוכיח מיצוי כושר השתכרות ולכן גם את הזכאות לסיוע בדיור.

בפסק הדין נכתב, כי מכיוון שמטרת הדיור הציבורי היא סיוע לאוכלוסיות מוחלשות, אין להפלות נשים שמקבלות קצבת מזונות, ויש לאפשר להן להוכיח שהן עומדות במבחנים לקבלת דיור ציבורי. לפיכך נקבע כי ההוראה בנוהל תבוטל ויש לבחון שוב את פניית העותרת, ללא ההוראה המפלה.

"עתירה זו מפנה את הזרקור לחסמים הרבים העומדים בפני ד', כמו בפני אנשים אחרים החיים בעוני, למיצוי זכויותיהם, בין היתר בכל הנוגע לדיור הציבורי","הנהלים המסורבלים, חוסר הידע וחוסר הנגישות לרשויות המינהל ולבית המשפט, העומדים בין ד' ואחרות במצבה לזכויות המוקנות לה". נכתב בפסק הדין

בפסק הדין הדגישה השופטת את החשיבות של קורת גג לכל אדם וציינה, כי הזכות לדיור נאות מעוגנת ברובה בנהלים מורכבים וסותרים של משרד השיכון. בנוסף היא מתחה ביקורת על המשרד, שטען שאין בידיו את הכלים לבחון האם נשים במצבה של אלבז עומדות במבחן תעסוקה על פי הנוהל הקיים, וציינה כי דברים אלו סותרים את הנוהל של סיוע בשכר דירה, שבמסגרתו נקשר המשרד עם חברות שמטרתן לבחון אם הפונים עומדים במבחנים שנקבעו בנהלים.

בסיכום קבעה השופטת:י "סעיף 2.12 לנוהל יבוטל, כך שהמבקשים דיור ציבורי, לרבות נשים המקבלות קצבת מזונות, יוכלו להוכיח מיצוי יכולת השתכרות שלא רק באמצעות קבלת קצבת הבטחת הכנסה. התנאים הקבועים היום בסעיף זה, לרבות קבלת קצבת הבטחת הכנסה כאמור בנוהל, יהווה את אחת הדרכים להוכחת מיצוי כושר השתכרות אך לא הדרך הבלעדית".

היא חייבה את משרד השיכון לשאת בהוצאות משפט ושכר טרחה של העותרת בסכום של 25,000 שקלים.

הילדים מתנכרים? האב ישלם פחות מזונות

האמא יותר עם הילדים? המזונות יגדלו

מי זכאי לדיור ציבורי ואיך מקבלים

 

 

רוצים לחסוך בפיקדון? מלאו פרטים, ונציג מקצועי יחזור אליכם בהקדם

  קראתי את תקנון האתר ואני מקבל את תנאי השימוש


  על המחבר

  דרור ניר קסטל

  השאר תגובה

  שינוי גודל גופנים
  ניגודיות