חדשות

ריבית המשכנתא באפריל - ללא שינוי

קרנית פלוג; איור:אורקה

היקף המשכנתאות בחודשים האחרונים ירד במקביל לירידה בהיקף העסקאות, אך אי אפשר עדיין לדבר על מגמה בשוק הדירות למגורים. הירידה נובעת מצמצום פעילותם של משקיעים בשוק הדירות (על רקע העלייה במיסוי), ומהמתנה של זכאים לדירות במסגרת פרויקטים של מחיר למשתכן.

הריבית על המשכנתאות שהיתה במגמת עלייה רציפה בשנתיים האחרונות, נותרה באפריל ללא שינוי (מדובר על משכנתאות שנסגרו במרץ לביצוע עד 18 באפריל) – כך עולה מנתוני בנק ישראל.

ריבית המשכנתא הצמודה   ללא שינוי

ריבית המשכנתא הממוצעת הצמודה למדד עמדה על 3.88% לעומת 3.93% בחודש הקודם. הריבית על המשכנתאות הפופולאריות לתקופה של 15 עד 20 שנה עלתה ל-4.25%, בהשוואה ל-4.19% בחודש הקודם, והריבית על משכנתאות לתקופה של 20 עד 25 שנה עלתה ל-4.34% לעומת 4.23% בחודש הקודם. הריבית לתקופות קצרות יותר לרוב ירדה.

הריבית הצמודה, חשוב לציין, מבטאת עלות כוללת של כ-5%-6% בשנה. מדד המחירים לצרכן בהתאם לטוואי שהגדיר בנק ישראל צפוי לעמוד על 1% עד 3% בשנה, כך שעל פי אמצע הטוואי הרשמי מדובר בעלות מימון כוללת של כ-6% (ריבית משכנתא בתוספת מדד שנתי). גם אם נתייחס לחלק התחתון של הטוואי (בשנים האחרונות המדד סביב אפס, והתחזיות לשנים הקרובות הם סביב ה-1%) הרי שמדובר על מדד שבתוספת הריבית מגיע לעלות מימון גבוהה של כ-5%. העלות הזו מייקרת את רכישת הדירה בעשרות אחוזים.

ריבית משכנתא שקלית – ללא שינוי

ריבית המשכנתא השקלית נותרה גם כן ללא שינוי משמעותי בחודש אפריל. הריבית התקפה להלוואות שנלקחו בחודש מרץ (לביצוע עד 19 באפריל) עמדה בממוצע על 3.32% לעומת 3.36% בחודש הקודם. במשכנתאות לתקופה של 15 עד 20 שנה חלה ירידה ל-4.67% לעומת 4.69% בחודש שעבר. במשכנתאות לתקופה של 20 עד 25 שנה עמדה הריבית על 5% - בדומה לחודש הקודם.

הריבית השקלית הממוצעת שמפרסם בנק ישראל היא ממוצע של  כל ההלוואות שניתנו בריבית שקלית, גם בריבית משתנה וגם בריבית קבועה. בפועל, לא באמת ניתן להשוות בין שני סוגי הריביות האלו – הריבית הקבועה יותר בטוחה לאורך זמן, אך מראש היא יקרה יותר; בעוד הריבית המשתנה אמנם יותר נמוכה, אך היא יותר מסוכנת כי קיימת חשיפה לעלייה בריבית. עלייה שעשויה להיות מכמה כיוונים – עלייה בריבית בנק ישראל שתגרור עליה בריבית המשכנתא המשתנה; תחרות נמוכה יותר בין הבנקים (כפי שקורה בשנה האחרונה) שמייקרת את הריבית; שינויים בשוק האג"ח שמשפיעים באופן ישיר על ריבית המשכנתא ועוד.

על כל פנים, בפועל אי אפשר באמת "לערבב" בין הריביות האלו, אין משמעות לריבית הממוצעת, עם זאת - מכיוון שתמהיל המשכנתאות נשמר פחות או יותר (תמהיל משכנתאות בריבית שקלית קבועה לעומת תמהיל משכנתאות בריבית שקלת משתנה) אזי למגמה בריבית  הממוצעת יש משמעות - היא אכן מבטאת את מה שקרה בפועל בשוק המשכנתאות.

ריבית בנק ישראל - לא תשתנה בשנה הקרובה 

לאחרונה דיווח בנק ישראל כי לא יעלה את הריבית בשנה הקרובה. בבנק החליטו להשאיר את הריבית ברמה של 0.1% , שהמשמעות שלה היא ריבית פריים של 1.6% (1.5% מעל הריבית של בנק ישראל). הוועדה שמחליטה על הריבית מסרה כי לאור המתינות בקצב העלייה במדד המחירים לצרכן, ועל רקע נתוני המאקרו הנוספים, נראה שאין מקום להעלאת ריבית בטווח הקצר – "ברקע ההחלטה שלא לשנות את ריבית בנק ישראל, ניתן לציין את האינפלציה - בשנה האחרונה הקצב השנתי של האינפלציה עולה במתינות, וב-12 החודשים שהסתיימו בפברואר הוא הגיע ל-0.4%. זהו שיעור האינפלציה הגבוה ביותר מאז יולי 2014, אך האינפלציה עדיין נמוכה מהיעד".

ומכאן, שריבית בנק ישראל לא צפויה לעלות בקרוב כתוצאה מעליית הריבית, אך כאמור היא עשויה לעלות כתוצאה מתחרות חלשה בין הבנקים וכתוצאה משינויים בשווקים הפיננסים. אחרי הכל הריבית עלתה במעל 1.5% בתקופה של השנה וחצי האחרונות בשעה שריבית בנק ישראל לא השתנתה.


למדריך מס רכישה

מחשבון מס רכישה

 מחשבון משכנתא

בכמה משפיעה עלייה בריבית על מחיר הדירה?

העלייה  בריבית המשכנתא מייקרת את מחיר הדירה.  המימון הוא מרכיב גדול בעלות הכוללת של הדירה, אבל לכמה הוא מגיע? ובכן, התוצאה הממוצעת היא 10% ולמעלה מכך מערך הדירה. הנה המחשה, נניח שלקחתם משכנתא בגובה 50% מערך הדירה, ובריבית של 3%-4% (שקלול של כל המסלולים), אתם בעצם משלמים ריבית של 1.5-2% מערך הדירה כל שנה (3%-4% על 50% מערך הדירה), אבל זה יורד בהתאמה במקביל לירידת הקרן של המשכנתא, כאשר באופן גס, ניתן להגיד שהמשכנתא היא בממוצע 25% על פני התקופה שלה - נניח 20 שנה, ואז (אם מדובר על ממוצע של 25% חוב על פני התקופה של המשכנתא), הרי שמדובר על ריבית של 0.75%-1% מערך הדירה על פני 20 שנה - זה יכול להגיע ל-20% מערך הדירה, אבל זה הסכום הנומינלי. כלומר יש עלות נוספת של 15% עד 20% כתוצאה מהמשכנתא, אבל אם רוצים להתייחס למחירים ריאליים (מהוונים נכון להיום), הרי שזה פחות (בניכוי הצמדה למדד), זה יכול להגיע לסדר גודל של 10%.

והמשמעות היא ששינוי של 1% בריבית בשנה האחרונה מייקר את הדירה וזה יכול להגיע גם לעלייה של 2%-3% במחיר הדירה (ריבית של 3%-4% שקולה לעלייה של 10% במחיר הדירה, ובתאמה גסה עלייה של 1% שקולה לעלייה של 2%-3% במחיר הדירה) – כאן, תוכלו לראות את ההשפעה של המימון ומרכיבים נוספים על המחיר האמיתי של הדירה.


ריבית משכנתא והקשר למדד תשומות הבנייה 

ריבית המשכנתא וליתר דיוק השינוי בריבית המשכנתא משפיעים על עיתוי התשלומים לקבלן (באם רוכשים דירה מקבלן). רוכשי דירות חדשות משלמים את התשלומים לקבלן  עם הצמדה למדד תשומות הבנייה. מדד תשומות הבנייה עלה בשנים האחרונות יותר ממדד המחירים לצרכן - זה לא מחייב שכך יהיה גם בהמשך, אבל אם אתם מעריכים שזה מה שיקרה גם בהמשך, כדאי לכם לנסות ולהתמקח  עם הקבלן, במקרים מסוימים זה עוזר וההצמדה מתחלפת למדד המחירים לצרכן.

ואם אתם (כמו הרוב) משלמים בהצמדה למדד תשומות הבנייה, כדאי לנסות ולמזער את ההצמדה בדרך הבאה - אם תקחו משכנתא מוקדם ותשלמו לקבלן את התשלומים מוקדם אתם תחסכו את מדד תשומות הבנייה. מצד שני אתם תשלמו את ריבית המשכנתא - ולכן, אם אתם צופים שמדד תשומות הבנייה יהיה גבוה מריבית המשכנתא, אז כלכלית עדיף לכם לשלם מוקדם.

כאן, תמצאו מידע על ריביות המשכנתא וכאן תמצאו מידע על מדד תשומות הבנייה לרבות תחזית.

מדריכים נוספים:

האם מחירי הדירות גבוהים?

משכנתא לזכאים - כדאי?

כמה משכנתא להחזיר כל חודש?

מה עדיף - ריבית קבועה לא צמודה (קל"צ) או קבועה צמודה ?

למדריך מס רכישה

מחשבון מס רכישה

 כדאי לכם לקרוא את המדריך שלנו על קופת הגמל להשקעה – ככה תחסכו הרבה כסף!  ואם תרצו לקבל הצעה לקופת גמל, תמלאו פרטים ויחזרו אליכם בהקדם

קראתי את תקנון האתר ואני מקבל את תנאי השימוש


על המחבר

עמית בר

עמית בר

השאר תגובה

שינוי גודל גופנים
ניגודיות