מדריכי פיקדונות

איך בוחרים פיקדון? מה ההבדל בין פיקדון בריבית קבועה לפיקדון בריבית משתנה? מה זו ריבית פריים? מה זה מק"מ? במדריכים  שלנו תמצאו תשובות, וגם –  מידע על פיקדונות חדשים. .

נוסף לפיקדונות הקלאסיים (פיקדון שקלי, פיקדון דולרי, פיקדון צמוד מדד וכו'), נציג לכם כאן את הפיקדונות המובנים (סטרקצ'רים) שזוכים לתדמית שלילית (לרוב שלא בצדק). בפיקדונות האלו (ראו הסבר כאן) יש רצפה (שלרוב באחריות וערבות הבנקים) ובנוסף יש סיכוי לתשואה, באם יתקיימו תנאים מסוימים. המוצר הזה בתקופה של ריבית נמוכה, עשוי להיות מעניין , ולכן אנחנו מספקים לכם מידע על פיקדונות מובנים חדשים..