fbpx
מדריכי פיקדונות

הפקדתם בפיקדון צמוד – מה קורה שהמדד שלילי?

הפקדתם כסף בפיקדון צמוד למדד -  אתם אמורים לקבל את ההצמדה למדד בתוספת ריבית ריאלית (כפי שהובטח לכם בבנק), אבל מה קורה שהמדד שלילי?

מדד המחירים לצרכן בשנים האחרונות שלילי, וגם 2017 עשויה להסתיים בטריטוריה שלילית. מדד שלילי טוב ללווים (שההלוואות שלהם צמודות למדד), אבל הוא רע לחוסכים באפיקים צמודים למדד. ברגע שהמדד יורד אז בהתאמה יורד החיסכון/ פיקדון, והנה המחשה – השקעתם 100 אלף שקל בפיקדון צמוד למדד, בהתחלה המדד עלה בכמה חודשים ובסכום מצרפי של 1%, הערך שלכם בפיקדון הוא 101 אלף שקל, אבל בהמשך נרשם מדד שלילי של 1% והמשמעות היא שערך הפיקדון הצמוד שלכם ירד חזרה ל-100 אלף שקל (אנחנו מתעלמים מהתשואה/ ריבית הריאלית – היא מצטרפת לשווי הפיקדון).

פיקדון צמוד - סכום ההפקדה הוא הרצפה שלכם 

אבל מה קורה, אם מכאן תהיה המשך ירידה של המדד – נניח שהמדד ימשיך לרדת ב-1%, האם הפיקדון הצמוד יירד ל-99 אלף שקל? נשמע איום, אתם מפקידים בפיקדון  סולידי ובסוף עוד מפסידים. אז זהו – ככה זה היה במשך תקופה ממושכת, אך בנק ישראל שינה את התקנות ובעיקרון יש  לכם הגנה – סכום ההפקדה שלכם. כלומר, אם הפקדתם 100 אלף שקל, וערך הפיקדון צמוד למדד אמור היה לרדת בגלל מדדים שליליים, אתם מוגנים ברצפה של 100 אלף, אם כי, צריך בכל זאת לבדוק לגבי כל פיקדון באופן ספציפי, יש חריגים.

על כל פנים, הממשעות היא שהבנק מעין משתתף בהפסד במידה והמדדים שליליים, והנה המחשה מדוחות כספיים של בבנק דקסיה (בנק המתמחה מול רשויות מקומיות). הבנק מפרסם בדוחות הכספיים ברבעון הראשון של 2016 את  ההפסד שנוצר כתוצאה מהתקנות האלו - "נכון ליום 31 במרץ 2016 נוצר לבנק הפסד חשבונאי מצטבר של כ-15.5 מיליוני שקל) מזה כ-7.2 מיליוני שקל מתייחסים לתוצאות העסקיות של הרביע הראשון של 2016 (בשל התחייבותו לשלם למפקידי פיקדונות צמודים ואג"ח צמודות, לפי מדד אשר אינו נמוך ממדד המחירים לצרכן ליום ההפקדה/ההנפקה, שנכון למועד הדוח הינו גבוה מהמדד הידוע ביום 31 במרץ 2016. זאת, לעומת הפסד חשבונאי מצטבר של כ-18 מיליוני שקל לתום התקופה המקבילה אשתקד (הפסד זה נוצר ברבעון הראשון שלשנת 2015). לאור הצפי לפרסום מדדי מחירים לצרכן חיוביים בהמשך שנת 2016 וצפי לאינפלציה חיובית בשנים הבאות, ולאור העובדה כי מרבית ההתחייבויות לגביהן רצפת המדד אפקטיבית כיום הן התחייבויות לזמן ארוך מאד, הרי שלהערכת הבנק, הפסדים אלה יישארו ברובם בגדר הפסדים חשבונאיים בלבד, ולא ייהפכו להפסד כלכלי, מאחר שסביר להניח שבעת פירעון ההתחייבות המדד יעלה על מדד הבסיס שהיה בעת הנפקת התחייבויות אלו".

מדריכים וכלים פיננסים:
מדריך פיקדון - כל מה שצריך לדעת על פיקדונות לפני שמשקיעים בהם
 
מק"מ (מלווה קצר מועד) - כל מה שצריך לדעת והאם הוא מהווה אלטרנטיבה לפיקדוןנות שקליים?
 
פיקדונות הבנקים - עדכון של פיקדונות הבנקים
 
פיקדון מובנה - מדוע זאת אפשרות מעניינת  להשקיע את הכסף
 
פיקדונות מובנים - עדכון של פיקדונות מובנים
 
 
וככה תוכלו לדעת כמה יהיה לכם בסוף תקופת ההפקדה -

לקבלת הצעה לפיקדון עם תנאים אטרקטיביים– מלאו פרטים ויחזרו אליכם בהקדם

קראתי את תקנון האתר ואני מקבל את תנאי השימוש


על המחבר

אבישי עובדיה

אבישי עובדיה

כותב ומפרשן על פיננסיים (20 שנה), מרצה על פיננסיים באקדמיה (12 שנה) מתעסק בפיננסיים/ שוק ההון (מעל 30 שנה); יוזם האתר - כדי לחבר בין האהבה לפיננסים ולמדיה, ולספק ערך מוסף לגולשים

השאר תגובה

תגובה 1

שינוי גודל גופנים
ניגודיות