fbpx
חדשות מיסים

עדכון מדרגות מס רכישה לשנת 2021

מדרגות מס הרכישה עודכנו בהתאם לשיעור עליית המדד. המדרגות מתעדכנות אחת לשנה בהתאם להוראות החוק. המדרגות מתעדכנות אחת לשנה בהתאם להוראות החוק. המדד הרלבנטי למס רכישה - מדד הדיור, עלה בשנת 2020 בשיעור של 0.5%.

כשהמדד עולה, מופחת מס הרכישה. כלומר, המחיר ממנו מתחילים להתחייב במס רכישה, עלה. לדוגמה, במקרה של דירת מגורים יחידה - אם בשנת 2020 לא שולם מס על שווי שעד 1,744,505 שקל ממחיר הדירה, הרי שמעתה לא ישולם מס על שווי שעד 1,747,865 שקל ממחיר הדירה.

כמו כן עודכנו יתר מדרגות מס הרכישה לדירה יחידה ולדירה נוספת, וכן יתר הסכומים שבחוק המתעדכנים לפי שיעור עליית המדד.

המדריך המלא- למס רכישה דירה ראשונה (ודירה שנייה) - ככה זה עובד!

מחשבון מס רכישה

להלן מדרגות מס רכישה המעודכנות לרוכשי דירה יחידה:

בהתאם להוראות סעיפים 9(ג1ג)(3) לחוק רוכש של דירת מגורים יחידה (בהתאם להגדרות בחוק) החל מיום 16.1.21 ועד ליום 15.1.22 יחויב במס רכישה בהתאם למדרגות להלן:

 1. על חלק השווי שעד 1,747,865 ש"ח – לא ישולם מס

2. על חלק השווי העולה על 1,747,865 ש"ח ועד 2,073,190 ש"ח – 3.5%

3. על חלק השווי העולה על 2,073,190 ש"ח ועד 5,348,565 ש"ח – 5%

4. על חלק השווי העולה על 5,348,565 ש"ח ועד 17,828,555 ש"ח – 8%

5. על חלק השווי העולה על 17,828,555 ש"ח – 10%

 

לדוגמה: רכישת דירת מגורים יחידה (כהגדרתה בחוק) בסך של 2,200,000 שקל :

על חלק השווי שעד 1,747,865 שקל - לא ישולם מס

על חלק השווי העולה על 1,747,865 שקל ועד 2,073,190 שקל ישולם מס בשיעור 3.5% = 11,386 שקל

על חלק השווי העולה על 2,073,190 שקל ועד 2,200,000 שקל ישולם מס בשיעור 5% = 6,341 שקל

כך שסה"כ מס הרכישה לתשלום יהיה 17,727 שקל (לעומת 17,905 שקל לרכישות בין 16.1.20 ל – 15.1.21)

להלן מדרגות מס הרכישה אשר חלות על רכישת "דירה נוספת" (שאינה יחידה):

 1. על חלק השווי שעד 1,294,770 ש"ח – 5%

2. על חלק השווי העולה על 1,294,770 ש"ח ועד 3,884,295 ש"ח – 6%

3. על חלק השווי העולה על 3,884,295 ש"ח ועד 5,348,565 ש"ח – 7%

4. על חלק השווי העולה על 5,348,565 ש"ח ועד 17,828,555 ש"ח – 8%

5. על חלק השווי העולה על 17,828,555 ש"ח – 10%

 

 לדוגמה: רכישת דירת מגורים (שאינה יחידה) בסך של 2,200,000 שקל:

 על חלק השווי שעד 1,294,770 שקל ישולם מס בשיעור 5% = 64,739 שקל

על חלק השווי העולה על 1,294,770 שקל ועד 2,200,000 שקל ישולם מס בשיעור 6% = 54,314 שקל

כך שסה"כ מס הרכישה לתשלום יהיה 119,053 שקל (לעומת 119,077 לרכישות בין 29.7.20 ל – 15.1.21)

מחשבון מס רכישה

מחשבון מדד תשומות הבנייה

מחשבון משכנתא

מדריכים נוספים:

המדריך המלא- למס רכישה דירה ראשונה (ודירה שנייה) - ככה זה עובד!

האם מחירי הדירות גבוהים?

מה המחיר האמיתי של הדירה?

משכנתא לזכאים - כדאי?

כמה משכנתא להחזיר כל חודש?

מה עדיף - ריבית קבועה לא צמודה (קל"צ) או קבועה צמודה ?

לעדכונים ושינויים במס רכישה - היכנסו כאן!

רוצים לחסוך בפיקדון? מלאו פרטים, ונציג מקצועי יחזור אליכם בהקדם

קראתי את תקנון האתר ואני מקבל את תנאי השימוש


על המחבר

אלחנן בריסק

השאר תגובה

שינוי גודל גופנים
ניגודיות